Paques Biomaterials en Looop gaan samenwerken in het produceren van PHA

Afbeelding bij artikel
Logo Looop
Looop
Corporate
22 November 2023
Body tekst

Paques Biomaterials en Looop gaan samenwerken in het produceren van PHA (Polyhydroxyalkanoaat) uit agri-food reststromen. Paques Biomaterials werkt al meer dan 10 jaar aan de technologie waarbij bacteriën in organische reststromen het biopolymeer PHA produceren. Looop is een onafhankelijke (kennis)partner en leverancier van deze reststromen, ook wel bijproducten genoemd, afkomstig uit de agrifoodsector.

Het is dan ook niet raar dat deze twee bedrijven elkaar hebben gevonden en samen gaan werken in het produceren van een natuurlijk alternatief voor plastic. “De samenwerking met Looop betekent voor ons een betrouwbare aanvoer van reststromen om PHA te produceren,” aldus René Rozendal, medeoprichter van Paques Biomaterials. “Looop heeft veel ervaring met het verwaarden van reststromen. Ze zijn vooruitstrevend en hanteren een hoge kwaliteitscontrole. Omdat Looop verschillende types reststromen uit de agri-foodsector kan combineren, kunnen zij ons de beste grondstof voor onze PHA-productie garanderen.”

PHA wordt ook wel het meest belovende biopolymeer genoemd omdat het door de natuur wordt gemaakt en ook in de natuur weer volledig wordt afgebroken, zowel op land als in zee en zonder specifieke apparatuur of omstandigheden. PHA zal daarom een belangrijke oplossing zijn voor plasticvervuiling en microplastics.

Looop en Paques Biomaterials hebben onlangs de intentie uitgesproken samen het produceren van PHA in organische reststromen verder te onderzoeken. “Wij geven onze leveranciers de garantie dat wij voor hun reststromen de hoogste verwaarding zoeken,” vertelt Kelly Vermeer, manager Strategic Business Development van Looop. “Het produceren van PHA levert een hogere verwaarding van verschillende bijproducten. Wat zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en daardoor een belangrijke verbreding is binnen onze toepassingsgebieden. Het is biobased én circulair en sluit daarom goed aan op onze missie en visie.

Looop brengt organische reststromen terug in o.a. de voedselketen als diervoeders, grondstoffen voor petfood en bio-based producten voor de humane sector. Hierbij werkt Looop aan twee Sustainable Development Goals, namelijk Responsible Consumption (12) en Partnership for the goals (17). “Wij hebben een hele sterke focus op partnerships. Ons hele bedrijf is gestoeld op samenwerkingen en verbinding”, vertelt Paul Slits, aandeelhouder van Looop. Dat kan ook niet anders als je in een circulaire keten zit. Daarom ook deze samenwerking met Paques Biomaterials. Paul Slits werkt vooral vanuit zijn gevoel. “De samenwerking met Paques Biomaterials voelt gewoonweg goed. We werken met onze beide bedrijven aan een wereld die in balans is met de natuur, daarin hebben we een fijne bondgenoot aan elkaar.”

Paques Biomaterials heeft verschillende samenwerkingen lopen om PHA te produceren. Nederlandse organisaties met industrieel afvalwater, een consortium met diverse waterschappen voor gemeentelijk afvalwater en een multinational in Zuid-Korea. De komende maanden wordt de samenwerking tussen Looop en Paques Biomaterials geconcretiseerd zowel op gebied van business development als van technology development.

Over Looop 

Looop, gevestigd in Venlo (NL), is een onafhankelijke (kennis)partner voor verwaarding van bijproducten afkomstig uit de levensmiddelen-, dranken- en fermentatie-industrie. Het portfolio bevat veelzijdige bijproducten uit granen, maïs en andere organische grondstoffen, die kunnen worden gebruikt als hoogwaardige ingrediënten voor dier- en veevoeding, als hernieuwbare energiebronnen en voor de productie van innovatieve biobased producten. Met het verwaarden van organische bijproducten streeft Looop naar een volledig circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.

Over Paques Biomaterials

Paques Biomaterials gebruikt natuurlijke bacteriën en processen om biologisch afbreekbare PHBV-biopolymeren te produceren, waarbij organisch materiaal aanwezig in reststromen wordt gebruikt als voedingsstof. Zo wordt vanuit reststromen een natuurlijk alternatief voor plastic geproduceerd met een hoge toegevoegde waarde en met een brede toepasbaarheid. Het Paques Biomaterials team werkt al meer dan een decennium aan de opschaling van deze technologie en is momenteel bezig met de voorbereidingen om haar producten en processen commercieel te introduceren. 

Meer weten over Paques Biomaterials?

Lees het hier