Kwaliteit

looopsymbol

Certificeringen & erkenningen
Tekst

Binnen Looop zijn we bewust van onze belangrijke verantwoordelijkheid voor het borgen van voedselveiligheid voor mens, dier en milieu. Aan de hand van gedegen en gecertificeerde kwaliteitssystemen waarborgen we de kwaliteit van onze geleverde diervoeders alsmede het transport hiervan.

Looop is QS erkend, gecertificeerd conform GMP+ FSA en GMP+ FRA GMO Controlled (VLOG) en volwaardig lid van SecureFeed. Onze transportondernemingen zijn QS erkend en gecertificeerd conform GMP+ FSA voor transport van diervoederproducten. Door middel van onze certificering en deelname aan SecureFeed garanderen wij te voldoen aan de kwaliteitseisen middels monitoring, kwaliteitsbeheersing, crisismanagement, leveranciersbeoordeling en tracking & tracing.

Zowel kantoorpersoneel als chauffeurs volgen regelmatig trainingen en cursussen om op de hoogte te blijven van geldende eisen omtrent monstername en correcte omgang met diervoederproducten. Onze werknemers van de afdeling Kwaliteit, Nutritie & Duurzaamheid nemen actief deel aan diverse sectorwerkgroepen  en commissies bij onder andere GMP+ International en Securefeed.

 

Voor de inname en verwaarding van non-feed co-producten (afvalstromen) beschikken we over al de nodige vergunningen en erkenningen, zoals NVWA en VIHB. Daarnaast zijn we voor een aantal specifieke producten NTA8080 gecertificeerd.

Media
NIR met certificaten
Tekst

Eigen lab.

Bij Looop hebben we een eigen laboratorium waar we onze (feed)producten analyseren op pH, zetmeelontsluiting (microscopisch), visuele aspecten en middels drie verschillende technieken op droge stof gehalte. Daarnaast kunnen we de nutriëntwaarden van een groot deel van onze producten via NIRS analyseren.

NIRS
Tekst

NIRS staat voor Nabij Infra Rood Spectroscopie en bepaalt binnen 30 seconden het droge stof gehalte en de nutritionele waarde van een monster op basis van een grote database met referentiewaardes.

In samenwerking met Masterlab (Nutreco) hebben we ijklijnen ontwikkeld voor onze meest voorkomende producten. Door inzicht te krijgen in de nutritionele waarden van de (natte) bijproducten, kan een stuk sneller en accurater ingespeeld worden op de inhoud van het brijvoerrantsoen en kunnen de varkens preciezer gevoerd worden. Op deze manier kunnen wij onze klanten en specialisten in het veld altijd voorzien van actuele matrixen.

Media
NIR met certificaten
Support & Advisering
Tekst

Onze specialisten staan voor u klaar voor ondersteuning en advisering met betrekking tot toepassingen en certificering van co-producten. Wij gaan geen uitdaging uit de weg!