Tekst

Vergisting door middel van een NaWaRo vergister 

Duurzame biomassa gaat een steeds belangrijke rol spelen in onze economie. Organische bijproducten kunnen worden vergist tot biogas.

Organische bijproducten leveren een hierdoor een grote bijdrage aan de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. In een NaWaRo vergister vormen bacteriën onder zuurstofloze (anaerobe) omstandigheden organische bijproducten om tot biogas. Dit biogas kan verwerkt worden tot groengas en elektriciteit.

Bij Looop beschikken we over een ruim assortiment aan organische bijproducten die geschikt zijn voor de NaWaRo vergister.