Tekst

Samen maken we het verschil

Met ongeveer 110 stakeholders maken we iedere dag het verschil. Om voedselverspilling tegen te gaan in de voedselketen bouwen we samen naar een verspillingsvrij Nederland!

In de hele voedingsketen wordt hard gewerkt aan het terugdringen van voedselverspilling. Bedrijven en organisaties bundelen hun kennis, krachten en netwerk om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en toe te passen. Om reststromen te verwaarden tot voedsel of veevoer is er vaak een aanpassing in de keten nodig en een partij die reststromen kan verwerken.

Voedselverspilling in Nederland
Meer weten over Stichting Samen Tegen Voedselverspilling?

Samen Tegen Voedselverspilling

Voedselverspilling in Nederland
Tekst

Een circulaire economie zorgt voor vermindering van de voedselverspilling en is daarom enorm belangrijk. 

Een vierde van het voedsel in Nederland wordt jaarlijks verspild. De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling richt zich op het tegengaan van voedselverspilling in de hele voedselketen. Dat doen we door voedselverspilling zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen en reststromen te verwaarden. 

Maar waarom is voedselverspilling tegengaan zo belangrijk?

Lees het hier

Media
Stichting Samen Tegen Voedselverspilling
Tekst

Waarom is voedselverspilling tegengaan zo belangrijk?

Minder verspilling draagt onder andere bij aan:

  • Het verminderen van uitstoot van broeikasgassen;
  • Een circulaire economie waarin grondstoffen binnen de keten blijven;
  • Minder landgebruik en het behoud van biodiversiteit;
  • Een veerkrachtig voedselproductiesysteem met genoeg voedsel.

De ambitie van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling is om Nederland één van de eerste landen te maken die voedselverspilling met de helft weet te verminderen. En daarmee wordt Nederland een koploper op het realiseren van Sustainable Development Goal 12.3. 

Door de inzet van Looop voor een 100% circulaire wereld waarin afval niet bestaat, leveren we een belangrijke bijdrage aan twee Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Wij dragen bij aan SDG 12 Responsible Consumption and Production en SDG 17 Partnerships fot the Goals. 

Benieuwd hoe we dit doen?

Circulaire dierlijke eiwitketen

 

Moving Circularity Forward
Tekst

Circulaire dierlijke eiwitketen

Het verspillingsvrije ei of de kingloopkarbonade; twee circulaire ketenconcepten waaraan een cluster van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, waaronder Looop, gaat werken binnen het Circular Food Center.

Het Circular Food Center is een initiatief van de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling met als doel een circulaire dierlijke eiwitketen, waarin reststromen op grote schaal hoogwaardig worden verwaard tot diervoer.

Veevoer gemaakt van voedselresten heeft een CO2-voetafdruk die significant lager is dan traditioneel veevoer. Circulair diervoer leidt tot minder druk op natuurlijke hulpbronnen, behoud van diversiteit, minder afhankelijkheid van wereldwijde grondstoffenmarkt en een veerkrachtig voedselsysteem. Met het verwaarden van reststromen (waaronder bijproducten) wordt de ambitie om voedselverspilling in Nederland met 1 miljard kilo jaarlijks te halveren haalbaar.

In het cluster werken bedrijven uit de hele keten samen om circulaire producten aan te bieden. We willen innovaties opschalen om kringlopen te sluiten met alle ketenpartners. 

Benieuwd hoe we dit doen?

Bekijk het hier

 

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en het Circular Food Center

Video
Tekst

Looop tegen voedselverspilling

In de gehele keten van de levensmiddelenindustrie zijn er mogelijkheden om grondstoffen nog beter te benutten.

Tijdens de productie van levensmiddelen komen reststromen vrij, ook wel bijproducten genoemd. Deze bijproducten werden voorheen weggegooid. Zonde want deze bijproducten zitten boordevolle voedingstoffen die bijvoorbeeld uitstekend dienen in het voerrantsoen van de koe of varken. Bijproducten vormen de basis voor hoogwaardig veevoer en smakelijk petfood, zijn een kweekbodem voor insecten en worden gebruikt voor het opwekken van groene energie.

Wij halen deze bijproducten op uit de levensmiddelen en fermentatie-industrie en waarden deze producten op zodat het hergebruik kan worden voor verschillende doeleinden. Op deze manier brengen we organische reststromen opnieuw de keten in en sluiten we de kringloop. 

Lees hier hoe we dit doen

Opwaarderen van reststromen
Media
Looop Ladder
Tekst

Bij de productie van levensmiddelen komen restproducten vrij. 

Reststromen, ook wel bijproducten genoemd, zijn afkomstig uit de levensmiddelenindustrie en geven wij bij Looop een tweede kans. Aan de hand van de Ladder van Looop waarderen wij bijproducten zo hoog mogelijk op. Zo zijn bijproducten een uitstekende toevoeging aan het rantsoen van varken en koe, kunnen bijproducten worden ingezet als hoogwaardig petfood, is het een ideale kweekbodem voor insecten en kan het ingezet worden om groene stroom mee op te wekken.

Zo gaan wij voedselverspilling tegen en dragen wij ons steentje bij aan een 100% circulaire maatschappij. 

Contact
Tekst

Wil je meer weten over onze samenwerking met Stichting Samen Tegen Voedselverspilling of ben je benieuwd wat we voor elkaar kunnen betekenen om samen de kringlopen te sluiten?

Neem contact op:

Kelly Vermeer

Manager Strategic Business Development

kvermeer@looop.company

+316 23 43 26 41

Media
Kelly Vermeer