Tekst

Compost is een organische bodemverbeteraar 

De essentiële functie van bodemverbeteraars is het verbeteren van de biologische, chemische en fysische eigenschappen van de bodem.  

Het aandeel organische stof van compost is groot. Het heeft hierdoor een gunstig effect op de langere termijn en verbetert onder andere de structuur en veerkracht van de grond. Compost heeft tevens een positief effect op het watervasthoudend vermogen van de bodem, waardoor het bijvoorbeeld zeer geschikt is voor zand- en kleigronden. Compost kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, bijvoorbeeld als aanvoer van organische stof, het verbeteren van de bodemstructuur of het verbeteren van de ziektewering. Looop beschikt over verschillende soorten compost. Bekijk onze diverse soorten compost hieronder.
 

Tekst

Op naar een toekomstbestendige kringlooplandbouw 

Bij Looop geven we bijproducten een nieuwe waardevolle bestemming.

Bodemverbeteraars, zoals compost, verbeteren onder andere de structuur en veerkracht van de bodem. Wij beschikken over verschillende organische bijproducten als bodemverbeteraars. Lees er hier meer over:

Niet alleen verwaarden wij bijproducten als bodemverbeteraar, maar geven ze nieuwe bestemmingen in veevoer, petfood, als substraat voor insecten en als hernieuwbare energiebron