Tarwezetmeel, welke is geschikt voor mijn dierhouderij?

Afbeelding bij artikel
Jasmijn van Wakeren
Jasmijn van Wakeren
Quality, Nutrition & Sustainability Manager
Co-products
20 January 2022
Body tekst

Het aanbod van tarwezetmeel is groot en zeer divers. Niet alle tarwezetmelen zijn aan elkaar gelijk, de eigenschappen van de verschillende producten kennen noemenswaardige verschillen. Welke kenmerken zijn voor jou belangrijk bij het voeren van tarwezetmeel?

Bij de verwerking van tarwe ontstaan verschillende voedingsbronnen die uitermate geschikt zijn voor mens en dier. In de varkens- en rundveehouderij wordt tarwe in toenemende mate aan het rantsoen toegevoegd. Dit gebeurt zowel als enkelvoudig product, maar ook door het voeren van mengsels zoals broodmix en DMW mix. Een omvangrijke organische nevenstroom die voortkomt bij de verwerking van tarwe is tarwezetmeel. Tarwezetmeel is een populair product in veel basisrantsoenen en wordt veelal in de varkenshouderij gevoerd. Het wordt gewonnen door de gluten en het zetmeel uit de tarwe te scheiden. Er zijn verschillende tarwezetmelen op de markt beschikbaar, bijvoorbeeld Crespovit Extract, en de diversiteit aan aanbod is groot. Tarwezetmeel heeft verschillende producteigenschappen, maar hoe weet je het aanbod van tarwezetmeel te onderscheiden? Hieronder lichten wij graag een aantal kenmerken en eigenschappen toe. 

Droge stof

De verschijningsvorm van tarwezetmeel is doorgaans vloeibaar. Een belangrijke eigenschap van vloeibare bijproducten is het drogestofgehalte (%DS). Een constant drogestof gehalte van een product heeft een positief effect op de constantheid van het eindrantsoen. Het geeft daarnaast ook stabiliteit, waardoor er een hoger vervangingspercentage mogelijk is. Dit kan de kostprijs op de termijn verlagen. Bij Looop wordt de droge stof en nutriëntbepaling voor tarwezetmeel berekend aan de hand van Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIR), waardoor de waardes van de monsters snel bepaald worden. Op zoek naar een stabiele tarwezetmeel? Het drogestofgehalte van bijvoorbeeld Hamino Spezial ligt constant relatief hoog ten opzichte van andere tarwezetmelen. 

Koolhydraten

Het zit in de naam, het hoofdbestandsdeel van tarwezetmeel is zetmeel. Zetmeel zit vooral in aardappel- en graanproducten zoals tarwe. Zetmeel is een koolhydraat, waardoor het een belangrijke energiebron vormt voor het dier. Naast zetmeel bevat tarwezetmeel ook eenvoudige koolhydraten, namelijk suikers. Ook suikers zijn hiermee een energiebron voor het vee. Niet alle suikers, vaak afhankelijk van de herkomst en chemische opbouw, zijn echter evengoed te verteren. Wanneer het voer minder goed verteerd kan worden, kost dit het dier meer energie en veroorzaakt het mogelijk darmproblemen. Het is dus goed om hier rekening mee te houden. 

Eiwitten

Eiwitten zijn essentiële nutriënten voor het dier. Het zijn de zogeheten bouwstenen van het lichaam. Het tarwezetmeel Crespovit Extract kent ten opzichte van andere tarwezetmelen een relatief hoog aandeel eiwit. Eiwit is onder meer nodig voor de groei, reproductie en melkproductie. Ook levert het essentiële aminozuren, waaronder lysine, methionine en threonine. Essentiële aminozuren kunnen niet door het dier zelf worden aangemaakt, deze dienen daardoor via het rantsoen geleverd te worden. Tarwezetmeel is hier erg geschikt voor. Het is ook mogelijk om synthetische aminozuren aan voer toe te voegen om het varken in essentiële aminozuren te voorzien, dit zorgt er wel voor dat de kostprijs van het product toeneemt. De natuurlijke aanwezigheid van eiwit is hierdoor niet alleen goed voor het dier, maar ook financieel aantrekkelijk. 

Zuren

De meeste bijproducten bevatten voedingstoffen die fermenteerbaar zijn, zoals suikers. Tijdens het fermentatieproces worden deze voedingstoffen omgezet in zuren. In tarwezetmeel zijn melk- en azijnzuur belangrijke eindproducten van deze fermentatieprocessen. Melkzuur is een erg smakelijk zuur, waardoor het positief kan bijdragen aan de voeropname. De melkzuurbacteriën hebben tevens een positieve invloed op de maagdarmflora en kunnen daarmee maagdarmproblemen verminderen. Ook een gezonde maagdarmflora bevordert de voeropname, wat zorgt voor een betere groei. Naast melkzuur bevat tarwezetmeel ook azijnzuur. De combinatie van de zuren geeft het voer een ‘frissere’ smaak. Wanneer de verhouding van azijnzuur ten opzichte van het melkzuur te groot is, kan dit echter een wrange smaak veroorzaken. Bij een relatief laag DS% neemt het aandeel azijnzuur proportioneel toe. Dit zorgt ervoor dat het voer mogelijk minder goed wordt opgenomen. 

Stabiliteit & Homogeniteit 

Bij het rantsoen en tijdens het voeren is consistentie en stabiliteit erg belangrijk. Om uitzakken te voorkomen is het gewenst om tarwezetmeel regelmatig te roeren. Wanneer het product snel uitzakt als het opgeslagen is, doet dit het ook wanneer het in het eindrantsoen zit. Op het moment dat het tarwezetmeel ontmengt, verandert de verhouding van de voedingstoffen waardoor niet alle dieren hetzelfde voer krijgen. Ook tijdens het transport - van opslag naar het dier - zakt het mengsel uit. Het aandeel droge stof in het voer wijkt dan af, waardoor er grote verschillen in de groeiprestaties bij de varkens kan worden waargenomen. Kies daarom voor een tarwezetmeel waarbij ontmenging (het uitzakken) minder snel gebeurt, zoals Crespovit Extract.

Bij Looop hebben wij meerdere tarwezetmeelproducten (Crespovit Extract, AllstarchTarpro, e.a.) beschikbaar. Ieder product is voorzien van een matrix waarin de eigenschappen van het specifieke tarwezetmeel worden weergegeven. Wij informeren je graag over welk product inspeelt op de behoefte van jouw dieren en aansluit bij jouw doelstellingen. 

Wil je meer informatie over onze bijproducten voor de varkenshouderij?

Neem dan contact met me op:

Jasmijn van Wakeren Productmanager Pigs

Jasmijn van Wakeren,
Quality, Nutrition & Sustainability Manager,
jvwakeren@looop.company

+316 37 33 42 64