Beleid droge stof

Binnen Looop vinden we het belangrijk dat we open en transparant communiceren over het beleid dat we hanteren omtrent droge stof.
Graag informeren wij je hierover.

 

Looopsymbol

Tekst

Kwaliteit en monstername

Een goede monstername is noodzakelijk voor monitoring, traceerbaarheid en om een juiste afrekening (op basis van droge stof) van voedermiddelen te maken.

Het monster moet representatief zijn voor de gehele lading. Het is daarom belangrijk om te voldoen aan de richtlijnen die zijn omschreven in de protocollen van GMP+ TS1.6.

Benieuwd hoe wij de monstername doen?

 

Lees het hier

Moving Circularity Forward
Monstername
Media
monstername
Tekst

Er worden via de monsterkraan drie ondermonsters van gelijke grootte genomen.

Deze monsters worden afgenomen tijdens het laden of lossen van de eerste vijf ton, wanneer de vracht voor de helft is geladen of gelost en bij de laatste vijf ton. Dit gebeurt bij iedere gereden vracht. De drie monsters worden samengevoegd en gemengd in een maatbeker. Hieruit volgt een betrouwbaar mengmonster van de vracht. Vervolgens worden hier vier eindmonsters van gemaakt; één voor de leverancier, één voor de afnemer en twee voor Looop.

Om de kwaliteit te waarborgen ontvangt Looop van elke gereden vracht twee monsters:
1. Het bewaarmonster dat drie maanden lang gekoeld en verzegeld wordt bewaard.
2. Het monster ter analyse, waaruit o.a. de droge stof wordt bepaald.

Ieder monster wordt voorzien van een etiket met daarop de unieke informatie van de desbetreffende vracht en wordt gekoppeld aan onze processen. Hierdoor zijn alle vrachten aan de hand van het monster te traceren.

Daarnaast wordt – volgens de regels van het GMP+ en Securefeed - minimaal vier keer per jaar van ieder product een monster afgenomen ter analyse bij een onafhankelijk laboratorium voor de microbiële en de nutritionele nat-chemische analyse. 

Wil je graag weten welke werkwijze we hanteren voor het bepalen van de drogestof?

 

Bekijk hier de werkwijze
 

 
Circulariteit

Werkwijze droge stof Looop

Droge stof als uitgangspunt voor facturatie

Het drogestofpercentage dient als uitgangspunt voor de facturering van het product. Dit gehalte wordt bepaald door Looop of de leverancier. Het drogestofpercentage wordt in ons laboratorium gemeten aan de hand van drie verschillende technieken:

 1. Halogeen sneldrogen
 2. Traditionele droogoven
 3. Nearby Infrared Radiation (inclusief nutriëntwaardenbepaling)
Circulariteit

De standaard: NIR Spectrometer

De NIR Spectrometer wordt bij Looop voor het bepalen van de droge stof sinds eind 2021 als standaard gebruikt. Naast het bepalen van het drogestofpercentage heeft deze techniek een groot bijkomend voordeel, de NIR berekent ook de nutriëntwaarden zoals eiwit, zetmeel en suiker in het product. Deze techniek is geschikt voor de productgroepen: tarwezetmeel, tarwegistconcentraat, biergist en aardappelstoomschillen. 

 

Circulariteit

De droogoven - alternatief

Niet van alle bijproducten is het drogestofpercentage te meten aan de hand van de NIR. Voor de bijproducten waarbij dit niet mogelijk is wordt er gebruik gemaakt van een droogoven. Het monster wordt bij een traditionele droogoven ingewogen en bij 103°C in de droogoven geplaatst. Vervolgens wordt het monster opnieuw gewogen en het drogestofpercentage berekend. Deze werkwijze is volgens de NEN-ISO 6496.

Nameting door afnemer
Linker kolom

De afnemer ontvangt bij iedere vracht één monster. Op het moment dat dit monster snel wordt ingezet of gekoeld wordt bewaard tot de meting, is het een geschikt monster voor de droge stof nameting op het boerenerf. Het ontvangen monster is namelijk representatief voor het geleverde product en wordt gekoeld getransporteerd en afgeleverd.

Monstername bijproduct
Rechter kolom

Droge stof nameting

Om de droge stof correct te bepalen zijn er een aantal voorwaarden die in acht moeten worden genomen.

 

 1. Homogeniteit van het product: Het is van belang dat de inhoud van het in te zetten monster homogeen is. Zeker bij producten die uitzakken is het raadzaam om het monster goed te roeren voordat het wordt gemeten.
 2. Moment van monstername: Het meegeleverde monster dient direct ingezet te worden of maximaal na 48 uur gekoelde bewaring.
 3. Hygiëne: Maak altijd gebruik van schoon materiaal.
 4. Droge stof meter: Voor het drogen adviseren wij een temperatuur van 103°C. Zorg voor een drogestofmeter die schoon, droog en recht uitgelijnd is. Om er voor te zorgen dat er geen grote afwijkingen ontstaan is het belangrijk de meter jaarlijks te ijken.
 5. Gekoeld bewaren: Wij adviseren het monster altijd gekoeld te bewaren tot ten minste de facturering. Mocht er een verschil in droge stof geconstateerd worden, bewaar het monster dan - uiteraard gekoeld-  minimaal twee weken na het indienen van het droge stof verschil.

 

Voorwaarden verschil droge stof indienen
Tekst

De voorwaarden op een rijtje:

 • De klacht moet binnen drie werkdagen na factuurdatum zijn ingediend om in behandeling genomen te worden.
 • Bij een droge stof bepaling door de afnemer mag alleen het bij de vracht afgeleverde monster als representatief monster (voor deze vracht) worden beschouwd. Eigen genomen monsters worden niet geaccepteerd.
 • We hanteren voor de vochtrijke bijproducten een tolerantie van 1,5%* absoluut verschil in droge stof zoals beschreven in de Diervoederwetgeving (Verordening (EG) Nr. 767/2009). Dit betekent dat een verschil <1.5% niet in behandeling wordt genomen.
 • Mocht na heranalyse van een vochtrijk bijproduct het droge stof gehalte meer dan 1,5% afwijken, wordt de volledige afwijking gecrediteerd.
 • Alleen klachten die via complaints@looop.company zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Benieuwd hoe je een juiste en volledige klacht kunt indienen over droge stof?

Lees het hier

 

*fermentatie

Media
Algemene voorwaarden Droge Stof
Tekst

Hoe droge stof verschil in te dienen

Wanneer een verschil in droge stof wordt geconstateerd, meld dit dan via complaints@looop.company.

Het is belangrijk dit zo spoedig mogelijk aan te geven, uiterlijk drie werkdagen na factuurdatum. Vermeld hierbij (1) de bedrijfsnaam, (2) telefoonnummer, (3) kostenplaatsnummer, (4) leverdatum, (5) productnaam, (6) door Looop gemeten DS%, (7) het eigen gemeten DS% en (8) het factuurnummer. Onderbouw de eigen gemeten ds door een foto mee te sturen van de gemeten waarde.

Wij streven er naar binnen drie werkdagen een reactie te sturen.

 

Mail versturen
 

Moving Circularity Forward
Linker kolom

*Fermentatieproces

Deze 1,5 procent is gebaseerd op het fermentatieproces. Producten zoals gemalen aardappelstoomschillen, vloeibaar tarwezetmeel en tarwegistconcentraat hebben een hoog koolhydraatgehalte als gezamenlijk kenmerk. Koolhydraatrijke producten kunnen gaan fermenteren tijdens de opslagperiode, omdat de omgevingsfactoren in de opslagtanks hier vaak gunstig voor zijn (warm, langdurige opslag).

Middelste kolom

De producten die tijdens het fermentatieproces gevormd worden, hebben een gunstig effect op dierprestaties. De meeste bijproducten bevatten voedingstoffen die fermenteerbaar zijn, zoals suikers, en hebben een pH die laag is (tussen de 3.5 en 4). Suikers worden tijdens fermentatie door melkzuurbacteriën omgezet in alcohol en organische zuren zoals bijvoorbeeld melkzuur (energetisch gelijk aan zetmeel). Melkzuur heeft niet alleen een positief effect op de smakelijkheid van het product, maar bevordert ook de darmgezondheid. Melkzuurbacteriën vallen in de categorie gezonde darmbacteriën en fungeren als probiotica.

Rechter kolom

Organische zuren dragen bij aan de voedingswaarde van het product, maar verdampen bij een heranalyse voor het bepalen van de droge stof gedeeltelijk gedurende het droogproces. Deze verdamping vindt overigens niet plaats wanneer het product zich in opslag bevindt. Daarom handteren we een tolerantie van 1.5%.