Grondstoffen een tweede leven geven

Afbeelding bij artikel
Logo Looop
Looop
Corporate
21 December 2021
Body tekst

Bijdragen aan een circulaire wereld door het opwaarderen van co-producten, dat is kort gezegd waar het in Venlo gevestigde Looop voor staat. Gestreefd wordt naar een 100 procent circulaire wereld waar afval niet langer bestaat.  

 

Bij het horen van de naam Looop zal wellicht niet bij iedereen meteen een belletje gaan rinkelen. Tot 1 januari van dit jaar was de bedrijfsnaam nog Rined Fourages, een onderneming die zich al dertig jaar bezighoudt met circulaire economie en in de diervoedersector een bekende naam is. “De naamsverandering is onderdeel van de koerswijziging in de bedrijfscultuur”, vertelt Operations Manager Bram Kuunders. Hij kwam 3,5 jaar geleden in dienst en deed eerder werkervaring op bij Voergroep Zuid en Boerenbond Deurne. “Samen met Managing Director Dick Kroot en Manager Strategic Business Development Kelly Vermeer heb ik een strategie opgesteld waarin we onze positionering hebben herzien en de bedrijfsprocessen hebben geoptimaliseerd. Ik heb me daarbij vooral beziggehouden met het strategisch marketingplan, de visuele identiteit van Looop en de automatiserings- en digitaliseringsaspecten.”

Bram Kuunders IT & marketing manager

Operations Manager Bram Kuunders is een kleine vier jaar werkzaam bij Looop. 

Looop is volgens Kuunders een Top 5-speler als het gaat om bedrijven die zich bezighouden met het opwaarderen van co-producten. “Waar het vroeger een platte handelsorganisatie was en het simpel gezegd ging om geld verdienen, is de insteek nu maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het uitgangspunt is het opwaarderen van reststromen. Een van de aandeelhouders zei zelfs dat als een samenwerking qua circulariteit niets oplevert, we geen zaken doen.”  

Looop hoofdkantoor

De hoofdvestiging van Looop zit in Venlo.

Circulariteit

Over de nieuwe naam en het logo is goed nagedacht, legt Kuunders uit. “De drie O’s in Looop staan voor circulariteit, maar ook voor het feit dat we schakel zijn tussen leverancier, de afnemers en onze partners. Qua kleurstelling is gebruikgemaakt van aarde tinten, de donkere en lichte kleuren verbeelden de zonsopkomst en zonsondergang. In het logo is zo op meerdere manieren de kringloop of circulariteit terug te zien.” 
De bedrijfsvisie klinkt zowel simpel als ambitieus: ‘een maatschappij waarin wordt gestreefd naar 100 procent circulariteit, waar afval niet langer bestaat’. “Bij veel bedrijven wordt te veel naar de korte termijn gekeken en worden problemen ad hoc opgelost. Men rent eigenlijk van brandje naar brandje om deze te blussen. Wij kijken bewust toekomstgericht naar de langere termijn. In die visie willen we als onderneming bijdragen aan een beter klimaat en de circulariteit bevorderen.” 
Om het doel richting een circulaire maatschappij te bereiken, is er volgens Kuunders een belangrijke rol voor de Agri & Foodsector weggelegd. “Zonder hulp van de agrarische ondernemers lukt het niet.”  

Ladder van Looop

Hoe hoger op de ladder, hoe lager de footprint.

Afzetgebied

De focus van Looop ligt op Noordwest-Europa. “Dat is een bewuste keuze omdat hier het grootste deel van de levensmiddelenindustrie in deze regio is vertegenwoordigd. Ons grootste afzetgebied ligt in Nederland, België en Duitsland.” Overigens baart het Kuunders zorgen dat in Nederland en de buurlanden zoveel varkenshouders al dan niet gedwongen stoppen. “Veel reststromen gaan nu richting de varkenssector. Als er straks te weinig varkens in Nederland zijn, kunnen we de reststromen wellicht niet meer allemaal kwijt en is de kans groot dat dit zo bij het afval verdwijnt. Of er moet worden uitgeweken naar het buitenland, maar dan moeten er weer meer kilometers worden gemaakt wat weer nadelig is voor het klimaat door de extra  CO2-uitstoot. Overigens speelt dit nu nog niet, maar is de kans reëel dat dit een probleem gaat worden.” Kuunders hecht er waarde aan te benadrukken dat Looop ook naar andere toepassingen kijkt voor co-producten. “Echter de beste match voor de meeste co-producten is de varkens- of rundveehouderij. Voor veel co-producten geldt dat de hoogste verwaarding in deze twee sectoren mogelijk is. 

Voetafdruk

Op dit moment brengt Looop bijna 2 miljoen ton organische co-producten op jaarbasis tot waarde in verschillende afzetmarkten, waaronder de mengvoerindustrie, en toepassingen. Dat is wat Looop betreft pas het begin.  Om te bepalen welk type herwaardering van een restproduct wat voor invloed op de voetafdruk heeft, wordt gebruikgemaakt van de ladder van Looop. Hoe lager op de ladder (onderaan staat weggooien en daarna verbranden) hoe hoger de footprint. “Als een restproduct kan worden hergebruikt als grondstof in bijvoorbeeld petfood, is de voetafdruk lager dan wanneer het bijvoorbeeld wordt toegepast voor gebruik in een biogas-installatie”, legt Kuunders uit. 

Transport

Voor het vervoer van de organische co-producten heeft Looop een eigen maatwerk wagenpark bestaande uit 56 gespecialiseerde tankwagens. “We proberen als bedrijf de transportkilometers te minimaliseren door partnerschappen aan te gaan met lokale ondernemingen in België, Duitsland en Nederland. Daarnaast zetten we data in voor transportroute-optimalisaties en combineren we vrachten door anderen voor ons te laten rijden. Deze aspecten zijn ook in het voordeel van de agrarische ondernemer en de industrie”, aldus Kuunders. 

Looop heeft er bewust voor gekozen om alleen het logo op de wagens te zetten en niet de naam. “Ons logo met als pay-off ‘moving circularity forward’ maakt in één klap duidelijk dat de betreffende ondernemer waar onze vrachtwagen het erf afdraait, bezig is met circulariteit en maatschappelijk gedreven is.” 
Omdat het bedrijf met haar silopark aan het water ligt, wordt er gebruikgemaakt van schepen. “Qua CO2-uitstoot is dat natuurlijk nog beter”, zegt Kuunders.   
Voor wat betreft de toekomst constateert Kuunders nu al dat bedrijfsmatige inzet voor het klimaat is veranderd van een hype naar een trend. “Een van onze ambities is om steeds meer op basis van data keuzes te maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan route-optimalisatie, zodat we minder lege kilometers maken. Maar ook is er de wens om verder uit te breiden. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners, zodat we nog meer Looops kunnen sluiten. In onze maatschappelijk gedreven, probleemoplossende werkwijze en samenwerking zijn respect en gelijkwaardigheid voor ons de belangrijke pijlers. Iets doen voor het klimaat is een nobel streven, maar als op zichzelf staand bedrijf redden we het niet. We moeten het echt samen doen.” 

Looop vrachtwagen met silo's op de achtergrond

Looop heeft een eigen maatwerk wagenpark bestaande uit 56 vrachtwagens.

NIR-richtlijn co-producten

Samen met Trouw Nutrition heeft Looop NIR-ijklijnen voor vloeibare co-producten ontwikkeld. “De discussie bij co-producten is vaak dat de nutriëntwaarden niet betrouwbaar zijn of dat hier teveel variatie in zit. Met deze nieuwe ijklijnen worden de voedingswaarden bepaalt. Het inzicht in de voedingswaarden wordt daarmee vergroot. Hierin zijn we voorloper”, legt Operations Manager Bram Kuunders uit. 

Auteur:
Daniël Kooistra © De Molenaar