Tekst

Vergisting via een co-vergister

Duurzame biomassa gaat een steeds belangrijke rol spelen in onze economie. Organische bijproducten kunnen een bijdrage in de energietransitie.

In een co-vergister vormen bacteriën onder zuurstofloze (anaerobe) omstandigheden organische bijproducten om tot biogas. Bij co-vergisting wordt dierlijke mest aangevuld met organische bijproducten. In co-vergisters is dit ten minste 50% dierlijke mest gemengd met andere biomassa. 

Deze bijproducten zorgen vaak voor meer gasopbrengst, waardoor het rendement wordt vergroot. Vanwege de beschikbaarheid van zowel mest als organische bijproducten, zijn co-vergisters vaak te vinden op agrarische ondernemingen.

Bij Looop beschikken we over een ruim assortiment aan organische bijproducten die geschikt zijn voor verwerking in een co-vergister.

Tekst

Organische bijproducten leveren een bijdrage in de energietransitie

Wij geven bijproducten een nieuwe waardevolle bestemming.

Doormiddel van een co-vergister worden bijproducten omgezet tot duurzaam gas. Bij Looop beschikken we over een ruim assortiment aan bijproducten die geschikt zijn voor verwerking in verschillende vergisters. Meer weten?

Onze bijproducten vinden hun nieuwe bestemming niet alleen in renewables, maar worden ook gebruikt in veevoer, petfood en als substraat voor insecten