Tekst

Vergisting via een co-vergister

Duurzame biomassa gaat een steeds belangrijke rol spelen in onze economie. Organische bijproducten kunnen een bijdrage in de energietransitie.

In een co-vergister vormen bacteriën onder zuurstofloze (anaerobe) omstandigheden organische bijproducten om tot biogas. Bij co-vergisting wordt dierlijke mest aangevuld met organische bijproducten. In co-vergisters is dit ten minste 50% dierlijke mest gemengd met andere biomassa. 

Deze bijproducten zorgen vaak voor meer gasopbrengst, waardoor het rendement wordt vergroot. Vanwege de beschikbaarheid van zowel mest als organische bijproducten, zijn co-vergisters vaak te vinden op agrarische ondernemingen.

Bij Looop beschikken we over een ruim assortiment aan organische bijproducten die geschikt zijn voor verwerking in een co-vergister.