Tekst

Looop's impact

looopsymbol

Looop staat voor ondernemen met impact.

Wij waarderen bijproducten op en dragen zo bij aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Onze impact
Tekst

Agenda 2030.

Wij vinden nieuwe bestemmingen voor organische bijproducten en verminderen op die manier de hoeveelheid afval en vervuilende uitstoot. Ook genereren we groene energie en werken we mee aan gezonde landbouw.

Door onze inzet voor een wereld zonder verspilling leveren wij een belangrijke bijdrage aan twee Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dat zijn zeventien doelen die de VN hebben opgesteld om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Wij dragen bij aan Responsible Consumption and Production (SDG 12) en Partnerships for the Goals (SDG 17). En daar zijn we ontzettend trots op!
 

Media
Sustainable-Development-Goals-VN

Together we are #MovingCircularityForward

Video
SDG 12
Media
SVG12 Responsible Consumption And Production
Tekst

Responsible Consumption and Production.

Het motto van deze SDG is ‘meer produceren met minder’. Het gebruik van vervuilende energiebronnen moet worden teruggeschroefd, voedselverspilling dient gehalveerd te worden, en iedereen moet genoeg voorlichting krijgen over een groene levensstijl.

Tekst

Door jaarlijks al meer dan 2.000.000 ton organische grondstoffen te herwinnen zijn we wat betreft SDG 12 al goed op weg! Zo belandt minder afval in de lucht, water en bodem. Ook zorgen we dat ons transport schoon en efficiënt is, o.a. door over water te vervoeren. Stroom besparen we met behulp van zonnepanelen op onze hoofdvestiging in Venlo. En we verbruiken minder water door het water in de restproducten te gebruiken voor de dierhouderij.

Linker kolom

Maar dat is nog niet alles, wij doen nog veel meer, dit valt allemaal ook onder SDG 12:

Middelste kolom
 • Wij promoten duurzame consumptie- en productiepatronen waar het maar kan.
 • Wij streven ernaar volledig papierloos te werken.
 • Wij reduceren voedselverlies en -verspilling in productie- en bevoorradingsketens.
 • Wij minimaliseren CO2-uitstoot door milieuvriendelijk beheer van alle afvalstromen gedurende hun hele levenscyclus.
Rechter kolom
 • Wij stimuleren grote, transnationale bedrijven informatie over duurzaamheid naar buiten te brengen en in hun activiteiten te integreren.
 • Wij moedigen ons personeel aan een duurzame levensstijl te volgen.
 • Wij willen ontwikkelingslanden ondersteunen door onze uitgebreide kennis over het opwaarderen van bijproducten te delen (i.s.m. HAS Hogeschool en Wageningen University & Research).
SDG 17
Tekst

Partnerships for the Goals.

Bij deze SDG draait het om samenwerken. Want om de gestelde doelen te behalen moeten bedrijven, burgers, regeringen en organisaties de handen ineenslaan. En omdat wij een partner zijn waar je op kunt bouwen, is deze SDG ons op het lijf geschreven.

Zo doen wij veel moeite om zowel regionale als internationale samenwerkingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie te versterken. Zijn onze partnerschappen met leveranciers, afnemers en kennisinstituten eerlijk, integer en gelijkwaardig. En willen wij duurzame consumptie- en productiepatronen stimuleren in ontwikkelingslanden door onze uitgebreide kennis over het opwaarderen van bijproducten delen (i.s.m. HAS Hogeschool en Wageningen University & Research).


Maar dat is nog niet alles, wij doen nog veel meer, dit valt ook onder SDG 17:

 • Wij willen de hele keten bewust maken van de groene levensstijl.
 • Wij werken mee aan het coherenter maken van duurzaam ontwikkelingsbeleid.
 • Wij versterken het globale partnerschap voor duurzame ontwikkeling, aangevuld door collaboraties met meerdere partijen (multi-stakeholderpartnerschappen) en het mobiliseren en delen van kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen.
 • Wij moedigen doeltreffende samenwerkingen aan, bouwen voort op uitgewisselde ervaring en laten zulke netwerken in het voordeel van ons allemaal werken.
Media
SDG17 Partnerships For The Goals