Tekst

MNEXT

MNEXT is een samenwerking tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Het vormt met het MKB de brug tussen innovatie en samenleving. 

MNEXT is een Centre of Expertise, een publiek-privaat samenwerkingsverband van kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheden. Met de focus op de Materialen- en Energietransitie. Door praktijkgericht onderzoek uit te voeren met studenten, docenten, onderzoekers én stakeholders brengt het de materialen- en energietransitie in beweging. Voor een duurzame toekomst. 

Lees meer over het ontstaan van ons partnerschap.

Lees meer

Tekst

Ontstaan partnerschap

Het strategisch partnerschap tussen Looop en MNEXT is ontstaan doordat de ervaring en expertise van beide organisaties elkaar goed aanvult.

De eerste samenwerking tussen MNEXT en Looop gaat al enkele jaren terug met het project WOW! Capitalisation. Hierin is onderzoek gedaan naar PHA bioplastic wat verkregen kan worden uit industrieel afvalwater. Denk hierbij aan de reststromen van een bierbrouwerij of een aardappelfabrikant. De voortgang en het verloop van dit project en de bijbehorende resultaten vormden een solide basis voor het verder uitbouwen van een intensieve samenwerking.

Meer weten over onze samenwerking?

Over de samenwerking

Over de samenwerking
Tekst

De essentie van het partnerschap is simpel: elkaar weten te vinden binnen de respectievelijke vakgebieden.

“Er zit een mooie synergie tussen MNEXT en Looop,” vertelt Kelly Vermeer, Manager Strategic Business Development bij Looop. “De combinatie van kennis en expertise van beide partijen zorgt ervoor dat we samen verder komen in de materialen- en energietransitie.” MNEXT ondersteunt ondernemers, bedrijven en overheden op diverse terreinen van de materiaal- en energietransitie, mede door middel van uitgebreid onderzoek naar het benutten van reststromen. Jappe de Best, Lector Biobased Resources & Energy bij MNEXT: “Het strategisch partnerschap biedt veel kansen om het onderzoek van MNEXT te versterken. Looop’s netwerk bij bedrijven die iets willen met hun reststromen is enorm. Eerdere projecten hebben al bewezen dat onze samenwerking grote waarde heeft.”

Meer weten

Tekst

Samen innoveren

MNEXT helpt ondernemers, bedrijven en overheden op diverse manieren om te innoveren op verschillende deelgebieden in de materialen- en energietransitie. 

Looop heeft hierin een actieve rol bij projecten van de minor Biobased Technology and Business Development en de minor Sustainable Energy and Resource Recovery, waar studenten betrokken worden bij duurzame initiatieven. Bijvoorbeeld binnen het project ImPHAct, waarin we ons samen met MNEXT, Paques Biomaterials en Cargill inzetten om de productie van PHA uit reststromen voorspelbaarder en stabieler te maken. Een ander project waar MNEXT en Looop samenwerken is “TUrn FUnghi potentials into a COLorful future (TUFUCOL)”, welke in september 2023 van start is gegaan. Dit project richt zich op het produceren van kleurstoffen door de fermentatie van schimmels. Deze schimmelkleurstoffen bieden een aantrekkelijk alternatief voor synthetische kleurstoffen en zo een veelbelovende weg naar duurzaamheid. Daarnaast is er in januari 2024 een project gestart dat zich richt op de verwaarding van reststromen van insecten. Samen op weg naar een duurzame toekomst!

Ook bijdragen aan een circulaire toekomst?

Contact

Contact
Media
Kelly Vermeer
Tekst

Wil je meer weten over onze samenwerking of ben je benieuwd hoe wij samen kringlopen kunnen sluiten?

Neem contact op:

Kelly Vermeer

Manager Strategic Business Development

kvermeer@looop.company

+316 23 43 26 41

Tekst

Samen sluiten we de kringloop

Alleen samen realiseren we een 100% circulaire wereld waar afval niet bestaat.

Samen met onze partners zetten we ons iedere dag in om kringlopen te sluiten. Sterke partnerschappen vormen het fundament van onze onderneming. Naast onze kennispartner Han BioCentre hebben we samenwerkings- en kennispartners in de gehele sector. Meer weten?