Tekst

Vergisting via een mestvergister

Duurzame biomassa gaat een steeds belangrijke rol spelen in onze economie. Organische bijproducten leveren een grote bijdrage aan de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. 

In een mestvergister vormen bacteriën onder zuurstofloze (anaerobe) omstandigheden organische stof in mest om tot biogas. Mestvergisting wordt ook wel mono(mest)vergisting genoemd. De grondstoffen die in een mestvergister worden omgezet tot biogas bestaan namelijk uit één product of grondstof, gebruikelijk mest. Mestvergisters zijn daarom voornamelijk te vinden op agrarische ondernemingen.

Door mest te vergisten wordt niet alleen duurzame energie opgewekt, maar ook de uitstoot beperkt. Daarnaast ontstaat bij de vergisting van mest digestaat. Digestaatproducten zijn duurzame, kwalitatieve organische meststoffen die erg geschikt zijn voor de landbouw, tuinbouw en veehouderij.

Bij Looop beschikken we over diverse organische bijproducten die geschikt zijn voor verwerking in een mestvergister.

Tekst

Duurzame biomassa uit bijproducten

Bij Looop beschikken we over diverse organische bijproducten geschikt voor verschillende vergisters.

Organische bijproducten spelen een belangrijke rol in de overgang naar een fossielvrije samenleving. Naast de mestvergister zijn er nog andere soorten vergisters om duurzame energie mee op te wekken. Lees er hier meer over:

Niet alleen verwaarden wij bijproducten voor renewables, maar geven ze nieuwe bestemmingen in bijvoorbeeld in petfood, als veevoer en als substraat voor insecten