Tekst

Vergisting via een plantaardige vergister 

Duurzame biomassa gaat een steeds belangrijke rol spelen in onze economie. Organische bijproducten leveren een grote bijdrage aan de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. 

In een plantaardige vergister vormen bacteriën onder zuurstofloze (anaerobe) omstandigheden organische bijproducten om tot biogas. In tegenstelling tot de meeste andere vergisters, worden er in plantaardige vergisters alleen plantaardige (bij)producten vergist tot duurzaam gas. Dierlijke producten zoals mest of andere nevenstromen worden hierin niet vergist. 

Bij Looop beschikken we over een ruim assortiment aan organische bijproducten die geschikt zijn voor plantaardige vergisting. 
 

Tekst

Duurzame energiebronnen uit bijproducten 

Bijproducten leveren een belangrijke rol in een fossielvrije samenleving.

Verschillende bijproducten vinden hun verwaarding in de vergister. Naast bijproducten voor de plantaardige vergister beschikken we ook over bijproducten voor andere soorten vergister. Meer weten?

We geven naast bijproducten voor renewables ook bijproducten voor petfood, veevoer en substraat voor insecten een nieuwe bestemming.