Tekst

Vergisting via een plantaardige vergister 

Duurzame biomassa gaat een steeds belangrijke rol spelen in onze economie. Organische bijproducten leveren een grote bijdrage aan de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. 

In een plantaardige vergister vormen bacteriën onder zuurstofloze (anaerobe) omstandigheden organische bijproducten om tot biogas. In tegenstelling tot de meeste andere vergisters, worden er in plantaardige vergisters alleen plantaardige (bij)producten vergist tot duurzaam gas. Dierlijke producten zoals mest of andere nevenstromen worden hierin niet vergist. 

Bij Looop beschikken we over een ruim assortiment aan organische bijproducten die geschikt zijn voor plantaardige vergisting.