Tekst

Vergisting

Bij vergisting worden organische stoffen via micro-organisme omgezet in gas. Deze organische stoffen bevinden zich bijvoorbeeld in bijproducten uit de voedings- en fermentatie-industrie. 

Het vergisten van bijproducten, in de praktijk vooral vloeibare bijproducten, is een biologisch proces in een zuurstofarme omgeving. Het gas dat vrijkomt tijdens het vergistingsproces kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het kan bijvoorbeeld worden omgezet in elektriciteit, gezuiverd tot aardgas of warmte(energie). Om zo veel mogelijk gas te produceren is de samenstelling van grondstoffen erg belangrijk. Bij Looop beschikken we over een groot aanbod aan organische bijproducten die geschikt zijn voor bewerking in vergistingsinstallatie.  

Tekst

Looop beschikt over bijproducten voor verschillende typen vergisting en vergisters. 

Mestvergister
Co-vergister
Industriële vergister
Plantaardige vergister
NAWARO

 

Tekst

Digestaat

Bij de verwerking van organische stoffen, zoals organische bijproducten, tot biogas ontstaat een nieuwe reststroom. 

Dit bijproduct is digestaat, een uitstekende bodemverbeteraar. Digestaatproducten zijn duurzame, kwalitatieve organische meststoffen die erg geschikt zijn voor de landbouw, tuinbouw en veehouderij.

Meer weten?

Digestaat

  Bodemverbeteraar

Tekst

Groengas

Door biogas te bewerken en zuiveren kan groengas geproduceerd worden. Groengas kent dezelfde eigenschappen als aardgas. 

Het is daarom een geschikt alternatief voor aardgas en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Groengas kan worden aangesloten op het (aard)gasnetwerk en bijvoorbeeld worden gebruikt als brandstof voor transport. Hierdoor worden fossiele grondstoffen gespaard en reduceren we de uitstoot van CO2.   

Tekst

Maximale uit bijproducten halen

Bij Looop geven we bijproducten een nieuwe bestemming. 

Het vergisten van bijproducten draagt bij aan een duurzame maatschappij. Door het gebruik van bijproducten wordt namelijk duurzame energie geproduceerd en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Maar onze bijproducten vinden een nieuw leven in allerlei verschillende toepassingen. Lees er hier meer over:

Naast dat onze bijproducten een nieuwe verwaarding vinden in renewables, geven wij ze ook een nieuwe bestemming in bijvoorbeeld petfood, veevoer en als substraat voor insecten.