Tekst

AgroLeeft

AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland. 

Deze regio heeft een sterke positie in de agro- en foodsectoren. Door intensief samen te werken aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke werving en PR, zorgt AgroLeeft ervoor dat er voldoende personeel met relevante kennis voor deze sectoren beschikbaar blijft.

AgroLeeft heeft als missie om ondernemers en studenten samen te brengen om een gezonde en mooie toekomst te creëren. Het doel is topmedewerkers op de arbeidsmarkt te brengen die samen met vooruitstrevende topondernemers aan de slag kunnen.

Lees meer over de samenwerking.

Lees meer

Tekst

Over de samenwerking

Onze roots liggen in de agri- en foodsector, hierdoor vormen wij een toegankelijke brug tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

In samenwerking met AgroLeeft zijn we actief betrokken bij de ontwikkeling van het onderwijs. We verzorgen gastlessen en masterclasses en begeleiden studenten op onze eigen locatie in Venlo. Daarnaast leggen we de studenten vraagstukken voor waar onze organisatie mee te maken krijgt. Dit stelt de studenten in staat om proactief bij te dragen aan oplossingen en zich te ontwikkelen tot competente professionals. Door deze samenwerking ondersteunen we niet alleen het beroepsonderwijs, maar streven we er ook naar het imago van deze prachtige sector te versterken!

Meer weten over het ontwikkelen van studenten?

De verbinding met het werkveld

Moving Circularity Forward
Tekst

De verbinding met het werkveld

Als organisatie vinden wij het erg belangrijk dat er duurzaam wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van het onderwijs en het onderzoek in de agrifood sector. 

Daarom ondersteunen wij door middel van het faciliteren van (toegepast) onderzoek en het geven van gastlessen en masterclasses. Samen met de studenten denken we bijvoorbeeld na over de mogelijkheden om bijproducten nu en in de toekomst (beter) te benutten en meer waarde toe te kennen.

Ook bijdragen aan een circulaire toekomst?

Contact

 

Agro Leeft
Contact
Media
Kelly Vermeer
Tekst

Wil je meer weten over onze samenwerking of ben je benieuwd hoe wij samen kringlopen kunnen sluiten?

Neem contact op:

Kelly Vermeer

Procurement & Development Manager

kvermeer@looop.company

+316 23 43 26 41

Tekst

Samen sluiten we de kringloop

Alleen samen realiseren we een 100% circulaire wereld waar afval niet bestaat.

Samen met onze partners zetten we ons iedere dag in om kringlopen te sluiten. Sterke partnerschappen vormen het fundament van onze onderneming. Naast onze kennispartner Agroleeft hebben we kennis- en samenwerkingspartners in de gehele sector. Lees hier meer: