Organisch alternatief voor dure kunstmest

Afbeelding bij artikel
Joost van de Wijgert
Joost van de Wijgert
Sales Manager
Renewables
03 February 2022
Body tekst

De prijzen van kunstmest zijn het afgelopen jaar flink gestegen. De sterke prijsstijging wordt veroorzaak door de toenemende grondstof- en gasprijzen. De productie van kunstmest stagneert vanwege de hoge energieprijzen, waardoor het aanbod afneemt. De verwachting is dat ook de komende maanden de prijzen niet zullen dalen. In het algemeen stijgt de prijs van kunstmest in het voorjaar, omdat de vraag op het noordelijk halfrond dan toeneemt. Herwonnen organische bodemverbeteraars en meststoffen maken het mogelijk te besparen op – momenteel dure - kunstmest.

Een alternatief voor Kunstmest

Bodemverbeteraars en meststoffen zijn belangrijk voor gezonde, sterke gewassen en grassen. Bij Looop houden wij ons bezig met innovatieve renewables. Een gezonde bodem is tevens één van de belangrijkste pijlers van de kringlooplandbouw. Looop heeft verschillende organische mestproducten en bodemverbeteraars verkrijgbaar die de dure kunstmest kunnen vervangen:

Compost

Compost is een organische grondstof op basis van veelal plantaardige reststromen. Het ontstaat door het afbreken, door micro-organismen, van biologisch afbreekbaar materiaal in een zuurstofrijke omgeving. Compost is een organische bodemverbeteraar. De essentiële functie van bodemverbeteraars is het verbeteren van de biologische, chemische en fysische eigenschappen van de bodem. Het aandeel organische stof van compost is groot. Het heeft hierdoor een gunstig effect op de langere termijn en verbetert onder andere de structuur en veerkracht van de grond. Compost heeft tevens een positief effect op het watervasthoudend vermogen van de bodem, waardoor het zeer geschikt is voor zandgronden. 

Digestaat 

Digestaatproducten zijn duurzame, kwalitatieve organische meststoffen die erg geschikt zijn voor de landbouw, tuinbouw en veehouderij. Het digestaat komt tot stand door het vergisten van organische mest en een mix van reststromen uit de agrovoedingsindustrie en landbouw. Deze reststromen bevatte waardevolle ingrediënten voor energieproductie en verbetering van de bodemkwaliteit. Digestaat is het co-product dat ontstaat in biogasinstallaties. Door de vergisting wordt het digestaat verrijkt met nutriënten, het bevat bijvoorbeeld een relatief hoge hoeveelheid minerale stikstof. Digestaat kan op verschillende manieren bewerkt worden, bijvoorbeeld door het te scheiden. Het kent daardoor verschillende verschijningsvormen, zoals een dikke en dunne fractie. Daarnaast verschilt de NPK-waarde (stikstof, fosfor en kalium) tussen de verschillende digestaatproducten. Wij informeren je graag over de geschikte producten voor jouw organisatie.   

Dierlijke meststof

Looop heeft, naast compost en digestaat, ook diverse soorten (volledig) dierlijke mest beschikbaar. Ook dierlijke mest is rijk aan voedingsstoffen, zoals fosfaat, stikstof en kalium. Dit zijn drie essentiële macronutriënten om goede groei te bevorderen.

Benieuwd naar al onze organische meststoffen? Wij informeren je graag over jouw mogelijkheden. 

Vragen over organische bodemverbeteraars of meststoffen?

Neem contact op met onze Sales Manager:

Joost van de Wijgert

Joost van de Wijgert
jvwijgert@looop.company
+316 53 19 21 89