Tekst

Efficiënte verwaarding van bijproducten als bodemverbeteraars

Organische bijproducten van de levensmiddelen- en fermentatie-industrie leveren een grote bijdragen aan het sluiten van nutriënten- en materiaalkringlopen. Bijproducten die niet meer geschikt zijn voor bio-based materials, humane of dierlijke voeding zijn zeer geschikt voor de verwerking tot hoogwaardige bodemverbeteraars. Deze bodemverbeteraars dragen bijvoorbeeld bij aan een goede bodemstructuur en een vruchtbare bodem.

Bodemverbeteraars voor de tuinbouw en landbouw
Tekst

Een gezonde bodem is essentieel voor de land- en tuinbouw. Wereldwijd neemt de bodemkwaliteit en vruchtbaarheid terug. Dit komt onder andere door een te kort aan organische stof en de uitputting van essentiële nutriënten in de bodem.

Bijproducten die niet meer geschikt zijn voor bio-based materials, humane of dierlijke voeding zitten vol met nutriënten en mineralen. Door deze voedingsstoffen terug te geven aan de bodem verbeteren we de bodemstructuur, het watervasthoudendvermogen en het bodemleven. 

Media
tuinbouw en landbouw
Tekst

Toekomstbestendige kringlooplandbouw

Naast een gezonde bodem dragen we op deze manier bij aan toekomstbestendige kringlooplandbouw. De bewerkte en onbewerkte organische mestoffen bevatten onder meer de essentiële macronutriënten Stikstof (N), Kalium (K) en Fosfor (P). Deze zijn belangrijk om goede groei te bevorderen. Organische bodemverbeteraars zijn hierdoor een uitstekende duurzame aanvulling en vervanger van kunstmatige meststoffen (kunstmest). Een bijkomend voordeel hierbij is dat organische meststoffen veelal een langdurige werking hebben ten opzicht van kunstmest.

Looop beschikt over verschillende organische bodemverbeteraars zoals compost, digestaat, dierlijke meststoffen en mineralenconcentraat.

Tekst

Looop beschikt over verschillende organische bodemverbeteraars 

Compost
Digestaat
Dierlijke meststoffen
Mineralenconcentraat

Tekst

Efficiënt verwaarden van bijproducten

Bij Looop waarderen we bijproducten op aan de hand van de ladder van Looop.

Bijproducten vinden hun verwaarding in verschillende toepassingen en dragen op die manier bij aan een circulaire economie en duurzame toekomst. Onze bijproducten zijn niet alleen hoogwaardige bodemverbeteraars, maar vinden hun waardering ook als andere renewable. Meer weten?

Naast renewables vinden onze bijproducten ook een nieuwe bestemming in onder andere veevoer, petfood en als substraat voor insecten.