Tekst

Efficiënte verwaarding van bijproducten door waterzuivering

Niet alle organische bijproducten zijn meer geschikt voor bio-based materials, humane of dierlijke voeding. Voor deze bijproducten zoekt Looop alternatieve manieren om ze zo hoog mogelijk te verwaarden. 

In veel productieprocessen ontstaan reststromen waarvan water het hoofdbestandsdeel is. Waterzuivering maakt het mogelijk grondstoffen en energie terug te winnen en water te hergebruiken. Organische bijproducten kunnen bijdragen aan het zuiveringsproces, bijvoorbeeld door de groei van bacteriën te stimuleren of stoffen uit het water te filteren. Ook tijdens het zuiveren van water ontstaan bijproducten. De bijproducten die ontstaan tijdens dit proces, zoals zuiveringsslib, worden vervolgens bijvoorbeeld gebruikt als grondstoffen voor duurzame energie en bodemverbeteraars. Looop brengt deze bijproducten zorgvuldig naar een nieuwe bestemming.

Bij Looop hebben we verschillende bijproducten beschikbaar die geschikt zijn voor waterzuivering.