Tekst

Renewables, efficiënt verwaarden van bijproducten 


Bij Looop streven wij ernaar om bijproducten aan de hand van de Ladder van Looop zo efficiënt mogelijk te verwaarden en daarmee onze maatschappelijke footprint te verlagen. In plaats van deze bijproducten te storten of te verbranden, wat voorheen veelal gebeurde, waarderen wij ze op. Dit doen wij bijvoorbeeld door ze te bewerken of een nieuwe bestemming te geven; een ‘tweede leven’. Bij de productie van consumentengoederen ontstaan ook bijproducten die niet meer geschikt zijn voor bio-based materials, humane of dierlijke voeding. Toch zijn deze zogeheten reststromen nog een bron van waardevolle grondstoffen. Dit maakt ze erg geschikt als ‘Renewables’, bijvoorbeeld voor het opwekken van duurzame energie, vervaardigen van bodemverbeteraars en schoon water
 

Navigeer door onze renewable markten 

Duurzame energie

Text

Bijproducten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Bij de productie van organische (consumptie)goederen ontstaan namelijk stromen die niet meer geschikt zijn voor feed en food. Deze stromen vormen een duurzame biomassa. Biomassa heeft niet altijd een positieve connotatie, omdat de herkomst van de massa soms niet duidelijk is of het een negatieve invloed heeft op de natuur. Juist door reststromen in te zetten als biomassa reduceren we de kap, specifieke teelt en oogst voor energiewinning. Zo creëren we een alternatieve duurzame biomassa. Deze duurzame biomassa kan worden vergist, waardoor we bijvoorbeeld bio- en aansluitend groengas kunnen opwekken. Naast zonne-, water- en windenergie kan ook biomassa ingezet worden in biogasinstallaties en energiecentrales als hernieuwbare energiebron. Hierdoor vervangen we schaarse fossiele brandstoffen voor de productie van duurzame energie: groengas, bio-ethanol en elektriciteit. Looop beschikt over een groot aanbod aan (en verschijningsvormen van) bijproducten geschikt voor verschillende verwerkingsroutes. 

Benieuwd naar de juiste bijproducten voor jouw verwerking?

 

Vergisting

Bodemverbeteraars

Text

Een gezonde bodem is één van de belangrijkste pijlers van de kringlooplandbouw. Verschillende bijproducten uit de agri- en foodsector zijn zeer geschikt als bodemverbeteraars. De essentiële functie van bodemverbeteraars is het verbeteren van de biologische en fysische eigenschappen van de bodem. Bodemverbeteraars en meststoffen zijn daarom belangrijk voor gezonde, sterke gewassen en grassen. Organische bijproducten zijn rijk aan nutriënten en mineralen. Ze bevatten waardevolle voedingsstoffen voor de bodem zoals stikstof, fosfor en kalium. 

Bij Looop hebben we verschillende organische mestproducten en bodemverbeteraars beschikbaar.  

Lees meer

Compostering

Text

Organische bijproducten kunnen door middel van micro-organismen omgezet worden in de bodemverbeteraar compost. Door middel van compostering worden organische bijproducten omgezet in kwalitatieve grondstof en is het een natuurlijke manier om de kringloop te sluiten. De kwaliteit van compost is afhankelijk van de samenstelling van de verschillende (bij)producten. Deze samenstelling heeft onder andere invloed op het gehalte organische stof en het aandeel stikstof in de compost. De organische stof, (macro)nutriënten en koolstof in de bodem dragen bij aan de bodemvruchtbaarheid en -gezondheid. Afhankelijk van het doel van de compost kan de optimale samenstelling van deze bodemverbeteraar verschillen. 

Benieuwd naar onze bijproducten die geschikt zijn voor compostering?

Lees meer

Waterzuivering

Text

Schoon water is niet alleen belangrijk voor ons, maar ook voor een gezonde leefomgeving en natuur. Het draagt bijvoorbeeld bij aan een gezonde bodem, wat essentieel is voor de flora en fauna om ons heen. Door het intensieve gebruik van onze bodem, wordt het belang van schoon water alleen maar groter. Het is daarom belangrijk om ons grondwater en de rivieren, sloten en plassen te zuiveren. Door vloeibare reststromen in te zetten voor het verwekken van duurzame energie worden deze reststromen gezuiverd en vervolgens teruggegeven aan de natuur. Dit zoete water komt via lokale watersystemen terug in de natuur of kan bijvoorbeeld worden gebruikt als irrigatie- of proceswater voor de industrie. Bij de productie van goederen in de levensmiddelen- en fermentatie industrie ontstaan zowel vaste als vloeibare stromen bijproducten die geschikt zijn voor verwerking in zuiveringsinstallaties en vergistinstallaties.

Looop kijkt graag met jou mee naar de mogelijkheden.

Waterzuivering

Vergisting

Renewables

Video
Media
ladder van looop
Tekst

Renewables in de Ladder van Looop 

Wij halen het maximale uit onze bijproducten en vormen samen met onze partners een gesloten cirkel die bijproducten soepel in beweging houdt. 


Aan de hand van de Ladder van Looop gaan we zo efficiënt mogelijk om met afvalstromen. In plaats van bijproducten weg te gooien, verbranden of te storten waarderen wij ze op en gaan we verspilling tegen. Naast duurzame energiebronnen en innovatieve, bio-based producten, brengen wij bijproducten ook terug als hoogwaardig voer voor varkens en rundvee en grondstoffen voor petfood zoals voeding voor honden en katten.
 

Bijproducten voor Renewables. 

Bekijk hier de bijproducten die geschikt zijn als Renewables.