Tekst

HAN BioCentre

Samen met studenten voert het HAN BioCentre praktijkgericht onderzoek uit, gericht op de vraag hoe we verantwoord en slim gebruik kunnen maken van de levende natuur. Daarin werken ze nauw samen met bedrijven, waaronder Looop, die zich sterk maken voor dezelfde ambitie.

HAN BioCentre is een Centre of Expertise in Toegepaste Biowetenschappen en Chemie met als hoofdthema’s Biobased Research, Bio-informatica | Data Science en Drug Discovery. Als expertisecentrum deelt het graag kennis (en faciliteiten) met bedrijven, professionals, docenten en studenten. 

Bijvoorbeeld over de productie van biobased grondstoffen op basis van fermentatie en de ontwikkeling van scheidingsmethoden voor volledig gebruik van reststromen uit land- en tuinbouw. Thema's waarin Looop en het Centre of Expertise elkaar hebben gevonden.

Lees meer over het ontstaan van ons partnerschap.

Lees meer

Tekst

Ontstaan partnerschap

De basis van deze samenwerking werd enkele jaren geleden gelegd toen een afstudeerder zich boog over een reststroom uit de kaasindustrie.

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zitten flink in de lift, waardoor Looop kansen ziet om meer te doen. Daarom hebben we met HAN BioCentre een samenwerkingsovereenkomst getekend. Er liggen mooie opdrachten voor studenten klaar. Wat is begonnen met een enkel project, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige samenwerking tussen HAN BioCentre en Looop.

Door te onderzoeken wat nog meer mogelijk is met de bijproducten en het netwerk van Looop, gaan studenten van de HAN (met name van de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie) een bijdrage leveren aan een circulaire toekomst.

Meer weten over onze samenwerking?

Over de samenwerking

Moving Circularity Forward
Over de samenwerking
Tekst

Onze samenwerking met HAN BioCentre gaat verder dan het benutten van bijproducten; het draait om het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor een circulaire leefwereld. 

Zoals Kelly Vermeer, Manager Procurement & Development bij Looop, benadrukt: "We zijn constant in gesprek met andere organisaties die kunnen bijdragen aan ons doel van een 100% circulaire wereld waar afval niet bestaat door o.a. reststromen optimaal te verwaarden." In lijn met deze visie speelt de samenwerking met HAN BioCentre een belangrijke rol. 

De samenwerking is een synergie tussen de logistieke en connectieve kracht van Looop en de innovatieve methoden en kennis van de HAN en haar studenten. Wij hebben de voorzieningen om hergebruik van bijproducten op grote schaal mogelijk te maken, HAN BioCentre de expertise en technieken om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en zo de waarde van onze bijproducten te vergroten.

Meer weten

Tekst

Biobased bouwstenen

HAN BioCentre is met name gespecialiseerd in het toepassen van schimmels en gisten gericht op de productie van biobased bouwstenen zoals microbiële olie, biobrandstoffen en (alternatieve) eiwitten. 

De samenwerking met Looop is dan ook afgestemd op deze expertise. De opdrachten passen volgens Carlien perfect bij het lectoraat Biobased Innovations van HAN BioCentre. “Fermentatie van reststromen en verwaarding van reststromen via bioraffinage zijn twee belangrijke onderdelen van ons biobased onderzoek. Overigens heeft Looop ook opdrachten die interessant zijn voor studenten van de master Circulaire Economie. Zo kan deze samenwerking zowel Looop als de HAN veel opleveren.”

Benieuwd naar andere projecten van HAN BioCentre?

Projecten

Tekst

Waar theorie en praktijk samenkomen

Looop brengt opdrachten in voor studenten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Samen gaan we met regelmaat om tafel zitten om te kijken naar nieuwe mogelijkheden. 

De projecten bieden studenten de kans om hun creativiteit te uiten en met nieuwe ideeën te komen. Volgens Carlien Verberne is de samenwerking een drijfveer voor studenten: "Het leuke is ook dat er altijd een vertegenwoordiger van Looop naar de HAN komt om de opdracht officieel te overhandigen. Dat versterkt bij de studenten het gevoel van: ‘hé, we gaan echt een bijdrage leveren aan de praktijk’.”

Ook bijdragen aan een circulaire toekomst?

Contact

Contact
Media
Kelly Vermeer
Tekst

Wil je meer weten over onze samenwerking of ben je benieuwd hoe wij samen kringlopen kunnen sluiten?

Neem contact op:

Kelly Vermeer

Manager Strategic Business Development

kvermeer@looop.company

+316 23 43 26 41

Tekst

Samen sluiten we de kringloop

Alleen samen realiseren we een 100% circulaire wereld waar afval niet bestaat.

Samen met onze partners zetten we ons iedere dag in om kringlopen te sluiten. Sterke partnerschappen vormen het fundament van onze onderneming. Naast onze kennispartner Han BioCentre hebben we samenwerkings- en kennispartners in de gehele sector. Meer weten?