Tekst

Bijproducten compostering 

Organische bijproducten kunnen onder gecontroleerde aerobe omstandigheden worden omgezet in stabiele en humusrijke compost. Het composteren van organische bijproducten levert een belangrijke grondstof voor een gezonde, vruchtbare en weerbare bodem.   

Door bijproducten te composteren geven we essentiële nutriënten en organische stof terug aan de bodem en sluiten we op een natuurlijke wijze de kringloop. De structuur en kwaliteit van het compost wordt bepaald door de samenstelling van grondstoffen, waaronder organische bijproducten. Het is belangrijk om de juiste verhouding stikstof- en structuurrijke stromen te gebruiken om tot een goed composteerproces te komen. Afhankelijk van de samenstelling van het compost kan er specifiek gecomposteerd worden voor een bepaald bodemtype of perceel. Looop beschikt over diverse vaste en vloeibare bijproducten die een positieve uitwerking hebben op het composteerproces en hierdoor een kwalitatief goede compost vormen. Bekijk jouw mogelijkheden.

Tekst

Bijproducten voor innovatieve renewables

Wij verwaarden bijproducten op en geven ze een waardevolle nieuwe bestemming.

Het composteren van organische bijproducten levert een belangrijke grondstof op voor een gezonde, vruchtbare bodem. Onze bijproducten vinden hun waardering in verschillende toepassingen en dragen zo bij aan een circulaire economie. Leer er hier meer over:

Naast dat onze bijproducten ingezet worden als renewables vinden ze ook een nieuwe bestemming in andere toepassingen zoals veevoer, petfood en als substraat voor insecten