Privacy Statement Looop

Inleiding

Looop verwerkt en respecteert uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Wij vinden het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Onderstaand leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Looop verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de Looop zijn: Looop BV, Parlevinkerweg 8, 5928 NV Venlo, tel: 088 56 66 700, e-mail: info@looop.company

Wanneer verzamelt Looop uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres. Looop verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u onze website bezoekt of als u uw gegevens achterlaat aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant of zakelijke relatie met Looop.

Persoonsgegevens die wij verwerken Looop verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht - Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekening (IBAN)

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Looop verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: anciële administratie/controle voor onze belastingaangifte. Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt Looop persoonsgegevens van (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van de door u gegeven toestemming.

Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media of anderszins en het verstrekken van informatie met betrekking tot bijvoorbeeld events kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd. De website van de Looop maakt op dit moment gebruik van cookies.

Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.

Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten wordt bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. Op onze locatie in Venlo en Bad Falling Borstel (DE) kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat Looop heeft bij beveiliging.

Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de websites van Looop worden gegevens verwerkt zoals - en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is toestemming. Verwezen wordt naar onderstaand Cookiebeleid

Hoe lang bewaren wij deze gegevens Looop zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en de wettelijke verplichtingen die daar op rusten.

Delen met anderen

Looop verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Looop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Looop gebruikt functionele en analytische cookies. Voor meer informatie omtrent cookies verwijzen wij u door naar onze cookiestatement onderaan deze webpagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@looop.company. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Looop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Looop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op het nummer 088 5666700 of via info@looop.company, Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 22-06-2018.

Cookiebeleid

Het Cookiebeleid van Looop bevat informatie over het gebruik van cookies en Looop website www.looop.company.

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen in het geheugen van uw webbrowser of apparaat wanneer u een website bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en dit tekstbestand stelt een website in staat specifieke apparaten of browsers te herkennen. Een cookie bevat dus informatie over bijvoorbeeld een advertentie of adverteerder of een unieke ID-code. Er bestaan verschillende cookies die verschillende functionaliteiten hebben. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website anders niet werkt. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker, bijvoorbeeld omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Veel cookies worden gebruikt om bij te gekeken. Houdt u er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert of verwijdert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen of niet kunt gebruiken.

Verschillende soorten cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Analytische cookies: Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie bezoekers bekijken en welke browser en schermresolutie bezoekers gebruiken.

Andere cookies: Voor het gebruik van andere cookies, zoals performance/sessie cookies of profilering/tracking cookies, is uw voorafgaande toestemming nodig.

Performance/sessie cookies worden gebruikt om te meten of een vertoonde advertentie leidt tot een aankoop of bijvoorbeeld een inschrijving. Websites worden hiervoor vergoed. Zo kunnen websites inkomsten genereren en het bezoek naar de website gratis houden. Door middel van deze cookies wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen die herleidbaar is naar een persoon.

Profilering/tracking cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker. Advertentiebedrijven meten het succes van hun campagnes, de mogelijke interesses van de bezoeker en de eventuele voorkeuren door cookies uit te lezen.

Welke cookies gebruikt Looop?

Looop maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De Looop doet dit omdat we willen dat de website zo goed mogelijk bij uw persoonlijke voorkeuren aansluit doet Looop om te kijken hoe bezoekers van de site gebruik maken. Deze informatie helpt Looop om de site te verbeteren. Looop maakt middels analytische cookies gebruik van web statistieken. Deze gegevens worden geanalyseerd en hierdoor kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat onder andere om de volgende gegevens:

 • De browser die wordt gebruikt;
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Looop meet het websitebezoek met Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Deze website maakt tevens gebruik van Google Maps. Met Google Maps kan een geografische kaart worden weergegeven op de website. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt.

Hoe kunt u cookies uitzetten of verwijderen?

Indien u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u cookies die al geplaatst zijn verwijderen.

Vragen Voor over dit Cookiebeleid kunt u contact opnemen met Looop BV, Parlevinkerweg 8, 5928 NV Venlo, tel: 088 - 5666700, email: marketing@looop.company

Wijzigingen Het Cookiebeleid van Looop kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Cookiebeleid vindt u altijd op de website van Looop. Dit Cookiebeleid is vastgesteld op 24 mei 2018.