Tekst

Digestaat

Digestaat is het bijproduct dat ontstaat in biogasinstallaties.  
Het komt tot stand door het vergisten van organische mest en een mix van reststromen uit de agrovoedingsindustrie en landbouw.  

Deze reststromen bevatte waardevolle ingrediënten voor energieproductie en verbetering van de bodemkwaliteit. Door de vergisting wordt het digestaat verrijkt met nutriënten, het bevat bijvoorbeeld een relatief hoge hoeveelheid minerale stikstof. Door de bewerking van de bijproducten bevat digestaat relatief minder bacteriën, schimmels en onkruidzaden ten opzichte van andere organische meststoffen. Digestaat kan op verschillende manieren bewerkt worden, bijvoorbeeld door het te scheiden. Het kent daardoor verschillende verschijningsvormen, zoals een dikke en dunne fractie. Daarnaast verschilt de NPK-waarde (stikstof, fosfor en kalium) tussen de verschillende digestaatproducten. 
 

Tekst

Bijproducten voor een duurzame landbouw

Duurzame, kwalitatieve organische meststoffen als bodemverbeteraar.

Verschillende bijproducten vinden een nieuwe bestemming als bodemverbeteraar, zo ook digestaat. Bij Looop beschikken we over verschillende soorten bijproducten als bodemverbeteraars. Meer weten?

Wij geven onze bijproducten een nieuwe bestemming, niet alleen als bodemverbeteraar, maar ook in veevoer, substraat voor insecten, in petfood en in vergisters