Tekst

Digestaat

Digestaat is het co-product dat ontstaat in biogasinstallaties.  
Het komt tot stand door het vergisten van organische mest en een mix van reststromen uit de agrovoedingsindustrie en landbouw.  

Deze reststromen bevatte waardevolle ingrediënten voor energieproductie en verbetering van de bodemkwaliteit. Door de vergisting wordt het digestaat verrijkt met nutriënten, het bevat bijvoorbeeld een relatief hoge hoeveelheid minerale stikstof. Door de bewerking van de bijproducten bevat digestaat relatief minder bacteriën, schimmels en onkruidzaden ten opzichte van andere organische meststoffen. Digestaat kan op verschillende manieren bewerkt worden, bijvoorbeeld door het te scheiden. Het kent daardoor verschillende verschijningsvormen, zoals een dikke en dunne fractie. Daarnaast verschilt de NPK-waarde (stikstof, fosfor en kalium) tussen de verschillende digestaatproducten.