Tekst

Mineralenconcentraat 

Mineralenconcentraten zijn geconcentreerde oplossingen van minerale voedingsstoffen die worden verkregen uit het scheidingsproces van organische (dierlijke) meststoffen. 

Dit gebeurt aan de hand van omgekeerde osmose van verwerkte en of bewerkte dierlijke mest. Mineralenconcentraat heeft een vergelijkbare werking van stikstof als kunstmest en is hierdoor  een interessant potentieel alternatief voor kunstmest. Het wordt daarom gecategoriseerd onder RENURE meststoffen (Recovered Nitrogen From Manure), de officiële term voor kunstmestvervanger.

Tekst

Goede bodemstructuur en een vruchtbare bodem

Wij geven reststromen een nieuwe waardevolle bestemming.

Bij Looop hebben we verschillende bijproducten als bodemverbeteraars, zoals mineralenconcentraat. Deze bijproducten geven voedingstoffen terug aan de bodem waardoor de bodemkwaliteit en vruchtbaarheid verbeterd wordt. Meer weten over bijproducten als bodemverbeteraars?

Naast bijproducten voor bodemverbeteraars vinden onze producten ook een nieuwe bestemming in petfood, substraat voor insecten en in veevoer.