Tekst

Vergisting met een industriele vergister

Organische bijproducten leveren een belangrijke bijdrage aan de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde economie naar een economie die biomassa als grondstof gebruikt.

In een industriële vergister zetten bacteriën onder zuurstofarme (anaerobe) omstandigheden organische bijproducten om in biogas. In vergelijking met andere vergisters is de diversiteit aan bijproducten die in een industriële vergister kunnen worden vergist, groot. Mest kan ook worden vergist in een industriële vergister, hoewel dit in de praktijk minder gebruikelijk is.

Het geproduceerde gas kan vervolgens worden omgezet in groen gas en, via een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK), ook in warmte. Deze teruggewonnen energie en warmte kunnen dan direct worden gebruikt. Industriële vergisters bevinden zich daarom vaak in of nabij de industrie.

Bij Looop hebben we een groot assortiment aan co-producten die geschikt zijn voor de industriële vergister.

Tekst

Hernieuwbare energie van organische bijproducten

Organische bijproducten leveren een belangrijke bedrage in de energietransitie.

Bij Looop hebben we een ruim assortiment aan organische bijproducten geschikt voor verschillende vergisters. Op deze manier creëren we duurzame energiebronnen uit organische bijproducten. Lees hier meer over bijproducten in verschillende vergisters:

Niet alleen verwaarden wij bijproducten voor de vergister, maar geven ze nieuwe bestemmingen in veevoer, als substraat voor insecten en in petfood