Zevende Nationale SDG Rapportage

Afbeelding bij artikel
Logo Looop
Looop
Corporate
09 June 2023
Body tekst

In mei werd de Zevende Nationale SDG Rapportage 'Nederland Ontwikkelt Duurzaam' gepubliceerd. Deze rapportage geeft ons een inzage in de huidige ontwikkelingen voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn zeventien doelen, afgesproken door 196 landen binnen de Verenigde Naties, om de wereld in 2030 een betere plek te maken. De SDG’s zijn gestart in 2015. Met het doeljaar 2030 in het vooruitzicht zijn we momenteel halverwege de periode en blijven de  doelen nog een onverminderd sterk en relevant raamwerk om de huidige maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

De impact van opeenvolgende crises, waaronder de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, hebben een enorme impact gehad op het realiseren van de SDG's. Over de hele wereld is er stagnatie en terugval in het behalen van deze doelen te zien, zelfs in ontwikkelde landen. Anderzijds is het bewustzijn dat het anders moet groter dan ooit en zijn er de afgelopen jaren ook talloze duurzame ontwikkelingen geweest. De rapportage laat in deze tijd van crises de positieve ontwikkelingen maar ook de uitdagingen zien.

Lees het volledige rapport Zevende Nationale SDG Rapportage hier.

Door onze inzet voor een wereld zonder verspilling leveren wij een belangrijke bijdrage aan twee SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. Namelijk SDG 12 Responsible Consumption and Production en SDG 17 Partnerships for the Goals.

In het Europese rapport scoort Nederland hoger voor SDG 12 dan in het wereldwijde rapport. De reden hiervoor is dat het Europese rapport rekening houdt met de mate van circulariteit in het Nederlandse materiaalgebruik en de daarmee verbonden lage materiële voetafdruk binnen de EU. Bij Looop streven we naar een schone, 100% circulaire wereld waarin afval niet bestaat. Circulariteit is hierbij de rode draad door onze organisatie. Op jaarbasis verwaarden wij ongeveer twee miljard kilo organische bijproducten, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij blijven nu en in de toekomst opzoek naar nieuwe manieren op bijproducten, op basis van de ladder van Looop, hoger te verwaarden. Op die manier willen we ons aandeel in het behalen van SDG 12 vergroten.

SDG 17 is partnerschap om de doelen te bereiken. Samenwerking is, zo zegt de rapportage terecht, een kernwaarde van de SDG-agenda. Alle organisaties en groepen in de samenleving hebben een rol te spelen. Waarbij het bedrijfsleven een cruciale rol kan en wil spelen om de voortgang te versnellen. Het bedrijfsleven geeft aan dat de SDG’s steeds meer leven en dat de inzet van bedrijven en financiële instellingen ook dit jaar is gegroeid. Een samenhangende aanpak van de grote opgaven komt steeds meer centraal te staan bij overheden en andere organisaties. Bij Looop steken we daarom veel energie in het aangaan en versterken van zowel regionale als internationale samenwerkingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. We zoeken nieuwe partners en intensiveren de samenwerkingen met kennisinstituten zoals de WUR, HAS en andere hogescholen. 

Er is nog een grote (inhaal)slag te slaan om de doelen in 2030 te behalen. Maar organisaties zijn druk bezig om op verschillende manieren de overgang naar een eerlijke, rechtvaardige en groene samenleving en economie te bevorderen. Steeds meer wordt er gedacht aan het welzijn van iedereen en het behoud van onze toekomst. Het enthousiasme voor het geïntegreerde visie van duurzame ontwikkeling volgens de SDGs blijft zich steeds meer verspreiden in de samenleving, de overheid en het bedrijfsleven.

Benieuwd naar de impact die wij maken?

Onze Impact

 

Together we are #MovingCirculaityForward