Afzet vochtrijke diervoeders blijft op peil

Afbeelding bij artikel
Logo Looop
Looop
Co-products
01 September 2023
Body tekst

In 2022 is 5,48 miljoen ton vochtrijke diervoeders geleverd aan veehouders in Nederland. Die afzet is vergelijkbaar aan 2021. Toen was er herstel na enkele jaren met lagere afzetniveaus. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van de Circular Feed association (CFa), de vereniging van producenten en distributeurs van dit type voeders.

Bij de inventarisatie betrekt CFa de afzet van haar leden en van andere distributeurs aan veehouders in Nederland. De belangrijkste vochtrijke diervoeders zijn al jarenlang aardappelproducten, tarwegistconcentraten, perspulp, tarwezetmeel, bierbostel, maisglutenvoer en kaaswei. Samen vormen deze producten bijna 95% van de afzet van vochtrijke diervoeders. De totale hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen komt overeen met bijna 1,25 miljoen ton droge voedergrondstoffen.

Gewaardeerd en circulair

Genoemde voeders zijn co-producten van de productie van voedingsmiddelen. Ze zijn gewaardeerd als voedingsbron, geven rendement voor producent en afnemer en passen in de circulaire economie: veehouders benutten de waardevolle en nutritie-rijke (eiwit)producten uit de regio. Bovendien is bij de productie te besparen op droogkosten en zo draagt het bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot van voedingsmiddelenbedrijven én de veehouderij.

Rantsoen varkens

De hoeveelheid vochtrijke voedermiddelen in het rantsoen van Nederlandse varkens steeg licht in 2022 met 1% tot 2,93 miljoen ton. Het aanbod aardappelproducten en wei was hoger dan in 2021. De afzet van tarwezetmeel en tarwegistconcentraat voor varkens daalde. Door hogere energieprijzen steeg het aanbod van zuivelproducten, omdat verwerking te duur was. Het aanbod van tarwezetmeel daalde, want de industrie nam minder zetmeelproducten af. De belangrijkste producten voor de varkenshouderij blijven tarwezetmeel, aardappelstoomschillen, zuivelproducten en tarwegistconcentraten.

Rantsoen runderen

In de rundveehouderij werd 2,55 miljoen ton vochtrijke diervoeders afgezet. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2021. Dit is te verklaren door de goede oogst van bieten en een hogere vraag naar bierbostel in 2022. In de rundveehouderij zijn de grootste producten perspulp, bierbostel, aardappelpersvezels, tarwegistconcentraat en maïsglutenvoer.

Onmisbare rol

Vochtrijke diervoeders hebben een onmisbare rol in de rantsoenen van Nederlandse varkens en runderen. Dit tot tevredenheid van de CFa, die als vereniging de belangen behartigt van de betrokken producenten en distributeurs en de afzet stimuleert. De jaarlijkse inventarisatie omvat in Nederland afgezet product, dat in Nederland of binnen beperkte afstand van de landsgrenzen is geproduceerd.

 

Lees hier de afzetcijfers van 2021