Reststromen verwerken in biogas- en waterzuiveringsinstallaties

Reststromen en bijproducten zijn waardevolle grondstoffen voor biogas- en waterzuiveringsinstallaties. Zij zorgen ervoor dat er optimaal gebruik en hergebruik gemaakt wordt van (voornamelijk) laagwaardige reststromen en bijproducten. Hierdoor spelen ze een belangrijke rol in het realiseren van een volledig circulaire economie.

Bijproducten voor de biogasinstallatie

Een vergistingsinstallatie produceert biogas uit duurzame biomassa. Samen met de biogasinstallatie wordt een menu samengesteld, die onder andere bestaat uit bijproducten, die voor een optimale omzetting van biomassa in het gewenste biogas verzorgd. Op die manier worden bijproducten duurzaam benut in een biogasinstallatie en komt een circulaire maatschappij steeds dichterbij.

Met onze bijproducten creëren we een alternatieve duurzame biomassa. Biomassa kan worden vergist, waardoor bio- en aansluitend groengas wordt opgewekt. Hierdoor worden schaarse fossiele brandstoffen vervangen voor de productie van duurzame energie: groengas, bio-ethanol, warmte en elektriciteit.

Reststromen als duurzame energiebron

Bij vergisting worden organisatie stoffen via micro-organisme, zoals bacteriën en schimmels, omgezet in gas.

Deze organische stoffen bevinden zich in bijproducten uit de voedings-en fermentatie-industrie. Hiermee bieden we samen met de vergisters een duurzaam alternatief voor schaarse fossiele grondstoffen en reduceren we de CO2-uitstoot.

Met het leveren van een bijdrage aan de productie van groengas, door bijproducten te leveren aan de vergisters, zorgen we er samen voor dat niks verloren gaat. We beschikken over bijproducten voor verschillende type vergisters: mestvergisters, co-vergisters, industriële vergisters, plantaardige vergisters en NaWaRo vergisters.

Kringloop gesloten houden

In samenwerking met biogasinstallaties sluiten we de kringloop, maar hoe doen we dat?

Looop levert bijproducten aan een biogasinstallatie. Deze bijproducten worden in de vergister omgezet tot duurzame biogas. Bij de verwerking van bijproducten tot biogas ontstaat een nieuwe reststroom, waaronder groene meststoffen zoals Digestaat. Dit bijproduct is een uitstekende bodemverbeteraar. Digistaatproducten zijn duurzame, kwalitatieve organische meststoffen die erg geschikt zijn voor bijvoorbeeld de landbouw of tuinbouw. Door deze groene meststoffen te transporteren en te benutten als bodemverbeteraar brengen we de cyclus opnieuw opgang. Op die manier wordt de kringloop gesloten.

Van veevoer naar biogas

Reststromen die op het boerenerf van een varkens- en rundveehouders ontstaan, zijn vervolgens weer effectief te benutten in nieuwe bestemmingen in onder andere Renewables.

De mest van een varken of koe kan worden verwerkt tot duurzame energiebron (o.a. energie en warmte) waarna de mineralen, bijvoorbeeld in de vorm van digestaat, terug worden gegeven aan de bodem. Op deze manier worden alle reststromen benut en voorkomen we grondstofverspilling. Samen met de o.a. de rundveehouderij houden we de kringloop gesloten.

Waterzuiveringsinstallatie 

Schoon water is belangrijk voor onszelf, een gezonde leefomgeving en de natuur.

Wij zoeken alternatieve manieren om reststromen en bijproducten te verwaarden die niet geschikt zijn voor hoogwaardige dier- en veevoeding of andere toepassingen. In samenwerking met waterzuiveringsinstallaties worden voornamelijk vloeibare reststromen ingezet voor het zuiveren van water of het opwekken van duurzame energie. Vervolgens wordt dit gezuiverde water teruggegeven aan de natuur. Bij de productie van goederen in de levensmiddelen- en fermentatie industrie ontstaan zowel vaste als vloeibare bijproducten die geschikt zijn voor verwerking in zuiveringsinstallaties. Waterzuivering maakt het mogelijk grondstoffen en energie terug te winnen en water te hergebruiken.

Hoogste waardering voor onze bijproducten

Bij Looop verwaarden wij bijproducten aan de hand van de ladder van Looop.

Bij de productie van consumentengoederen ontstaan bijproducten. Deze bijproducten zijn een bron van waardevolle grondstoffen die voorheen weggegooid werden. Deze bijproducten worden nu opgewaardeerd tot bijvoorbeeld veevoeding, petfood of voor insecten. Bijproducten die niet meer geschikt zijn als dier- of veevoeding zoeken wij andere alternatieven voor. Zo zijn deze bijproducten vaak een goede toevoeging voor de menusamenstelling van een biogasinstallatie of in een waterzuiveringsinstallatie.

Ontdek vandaag nog wat onze bijproducten voor jouw biogas- en waterzuiveringsinstallaties kunnen betekenen.

Contact

Onze bijproducten voor Renewables

Haal het maximale uit jouw biogasinstallatie of waterzuiveringsinstallatie met onze bijproducten. Met behulp van onze bijproducten geef je op een duurzame manier invulling aan jouw onderneming, verlaag je de kosten en draag je bij aan de circulaire economie. Bovenal verminderen bijproducten de uitstoot van broeikasgassen en dragen ze bij aan een schoner milieu.

Vind hier eenvoudig bijproducten geschikt voor jouw biogas- en waterzuiveringsinstallatie.

Assortiment bekijken