Tekst

Partnership

Bij Looop verwaarden wij bijproducten aan de hand van de ladder van Looop. Bij de productie van consumentengoederen ontstaan bijproducten. Deze reststromen zijn een bron van waardevolle grondstoffen die voorheen weggegooid werden. Deze bijproducten worden nu opgewaardeerd tot bijvoorbeeld Veevoeding, Petfood of voor Insecten. Bijproducten zijn ook een goede toevoeging voor de menusamenstelling voor biogas- en waterzuiveringsinstallaties of kunnen worden ingezet als grondverbeteraar.

 
Renewables

Duurzame energie

Door bijproducten duurzaam te benutten in een biogasinstallatie, komt een circulaire maatschappij steeds dichterbij. Een vergistingsinstallatie produceert namelijk biogas uit duurzame biomassa. Samen met de biogasinstallatie wordt een menu samengesteld, die onder andere bestaat uit bijproducten, voor een optimale omzetting van biomassa in de gewenste biogas. Deze stromen vormen een duurzame biomassa. 

Met onze bijproducten creëren we een alternatieve duurzame biomassa. Deze duurzame biomassa kan worden vergist, waardoor bio- en aansluitend groengas wordt opgewekt. Hierdoor worden schaarse fossiele brandstoffen vervangen voor de productie van duurzame energie: groengas, bio-ethanol, warmte en elektriciteit.

Benieuwd hoe wij dit samen met de biogasinstallatie en waterzuiveringsinstallaties doen?

Bekijk het hier

Duurzame samenwerking | Renewables

Video
Tekst

Bijproducten als duurzame energiebron

Bij vergisting worden organisatie stoffen via micro-organisme, zoals bacteriën en schimmels, omgezet in gas. Deze organische stoffen bevinden zich in bijproducten uit de voedings-en fermentatie-industrie. Hiermee bieden we samen met de vergisters een duurzaam alternatief voor schaarse fossiele grondstoffen en reduceren we de CO2-uitstoot. 

Met het leveren van een bijdrage aan de productie van groengas, door bijproducten te leveren aan de vergisters, zorgen we er samen voor dat niks verloren gaat. Wij beschikken over bijproducten voor verschillende type vergisters, namelijk mestvergisters, co-vergisters, industriële vergisters, plantaardige vergisters en NaWaRo vergisters.

Samen verduurzamen? Wil jij samen met Looop de kringloop sluiten en je steentje bijdragen aan die 100% circulaire wereld waar wij van dromen?

Neem hier contact op
 

Moving Circularity Forward
Tekst

Kringloop gesloten

In samenwerking met biogasinstallaties en waterzuiveringsinstallatie sluiten we de kringloop, maar hoe doen we dat?

Looop levert bijproducten aan de vergister. Deze bijproducten worden in de biosgasinstallatie omgezet tot duurzame biogas. Bij de verwerking van bijproducten tot biogas ontstaat een nieuwe reststroom, waaronder groene meststoffen zoals Digestaat. Dit bijproduct is een uitstekende bodemverbeteraar. Digistaatproducten zijn duurzame, kwalitatieve organische meststoffen die erg geschikt zijn voor bijvoorbeeld de landbouw, tuinbouw of veehouderij. Door deze groene meststoffen te tranporteren en te benutten als bodemverbeteraar brengen we de cyclus opnieuw opgang. Op die manier wordt de kringloop gesloten.

Benieuwd hoe Digestaat wordt ingezet als bodemverbeteraar?
 

Lees het hier

Tekst

Waterzuiveringsinstallatie 

Schoon water is belangrijk voor onszelf, een gezonde leefomgeving en de natuur. Bijproducten die niet te verwaarden zijn tot hoogwaardige dier- en veevoeding zoeken wij alternatieve manieren voor. In samenwerking met waterzuiveringsinstallaties worden voornamelijk vloeibare reststromen ingezet voor het zuiveren van water of het opwekken van duurzame energie. Vervolgens wordt dit gezuiverde water terug gegeven aan de natuur. Bij de productie van goederen in de levensmiddelen- en fermentatie industrie ontstaan zowel vaste als vloeibare stromen bijproducten die geschikt zijn voor verwerking in zuiveringsinstallaties. Waterzuivering maakt het mogelijk grondstoffen en energie terug te winnen en water te hergebruiken. 

Benieuwd welke bijproducten geschikt zijn voor de waterzuiveringsinstallatie?

Bekijk onze bijproducten
 

Moving Circularity Forward

Onze bijproducten voor Renewables

Bekijk hier ons assortiment aan bijproducten geschikt voor de biogas-en waterzuiveringsinstallatie. 

Naar alle bijproducten