Verduurzaming Wagenpark

Afbeelding bij artikel
Logo Looop
Looop
Logistics
15 May 2024
Body tekst

Looop is gespecialiseerd in zowel het verwaarden als het (doen) vervoeren van bijproducten. We beschikken over een gespecialiseerd en op maat gemaakt wagenpark bestaande uit hoofdzakelijk tankwagens. In 2023 hebben we een start gemaakt met de duurzame vernieuwing van dit wagenpark.

Een duurzaam wagenpark is niet alleen belangrijk voor een gezondere wereld, het gaat ook een steeds belangrijke rol spelen binnen de waardeketen. Vanaf 2025 worden de eerste ondernemingen verplicht om op basis van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) een duurzaamheidsrapportage te maken. De CSRD is een Europese richtlijn voor deze rapportage waarin drie gebieden aan bod komen, waaronder Environment (milieu). Binnen de logistieke sector betekent dit onder andere dat er uitgebreide informatie gegeven moet worden over de uitstoot van CO2. Dit omvat zowel de directe uitstoot van eigen vrachtwagens als de indirecte emissies die ontstaan door uitbesteed transport.

Mede om deze reden zijn we vorig jaar gestart met het verduurzamen van ons wagenpark. We willen namelijk het wagenpark verjongen, het onderhoud verlagen en met kers op de taart de CO2 uitstoot verminderen. Zo dragen we ons steentje bij aan de wereld van morgen. Er is al een grote stap gemaakt. Met de uitgesproken ambitie om meer dan vijftien vrachtwagens te vervangen binnen ons vijfenveertig tellend wagenpark is er een goede stap gezet in de verduurzaming van ons wagenpark, voor nu en in de toekomst. 
 

Duurzame vervanging van ons wagenpark

In samenwerking met onze chauffeurs, werkplaatsmedewerkers en externe experts waaronder truckleveranciers en toeleveranciers, hebben we uitvoerig overlegd om tot een zo goed mogelijk besluit te komen omtrent het vervangen en verduurzamen van ons wagenpark. Bij deze beslissing stond voorop dat het wagenpark klaar moet zijn voor de toekomst, waarin duurzaamheid staat. Dit betekent onder meer dat het wagenpark flexibel moet zijn, zodat we snel kunnen inspelen op marktveranderingen. Tegelijkertijd moet het wagenpark, uiteraard, voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de CO2-uitstoot en veiligheidseisen.

Nieuwe vrachtwagens

De afgelopen maanden hebben we maar liefst twaalf nieuwe vrachtwagens aangeschaft, waarvan zes Volvo's en zes DAF trucks. Deze nieuwe vrachtwagens zijn aanzienlijk duurzamer dan de voertuigen die we hebben vervangen en zorgen voor efficiënter brandstofgebruik en verminderde uitstoot, waardoor we onze footprint beduidend weten te verlagen.

Overwegingen verduurzaming

Hoewel we enthousiast zijn over elektrificatie, is de overstap naar elektrisch aangedreven vrachtwagens op dit moment praktisch niet haalbaar. Met een gemiddelde dagelijkse afstand van 650 km per vrachtwagen, is de huidige actieradius van elektrische vrachtwagens van 300 tot 400 kilometer nog onvoldoende efficiënt. Daarnaast is de huidige laadinfrastructuur nog niet toereikend genoeg. We blijven de ontwikkelingen echter nauwlettend in de gaten houden voor een mogelijke overstap naar elektrisch en/of waterstof aangedreven vrachtwagens.

Ons wagenpark

Ons wagenpark bestaat uit ruim 45 vrachtwagens. We bieden verschillende logistieke oplossingen voor alle organische (vloeibare) reststromen. Met ons wagenpark zijn we in staat om snel en flexibel in te spelen op onverwachte situaties zoals pieken in productie. Naast onze eigen vrachtwagens beschikken we ook over een op- en overslaglocatie in Venlo waar schepen kunnen aanmeren en lossen in een van onze silo’s, een eigen werkplaats waar onze vrachtwagens worden onderhouden en twee weegbruggen
 

Tekst

Meer weten over ons wagenpark?

Wil je meer informatie over ons wagenpark of ben je opzoek naar een transporteur voor jouw onderneming. Neem contact op met Robert.

Robert van Haren
Manager Logistics
rvharen@looop.company
+316 10 03 06 22

Media
Robert van Haren